พื้นที่ให้บริการ

เอ็นทีซี รับ-ส่งพัสดุด่วน ได้ตอบโจทย์ทางธุรกิจ ในการจัดส่งพัสดุไปยังห้างร้าน บริษัท และสถานประกอบการต่างๆ กว่า 1,000 ราย


ค่าบริการและระยะเวลาจัดส่ง

จังหวัด
Province
เขต/อำเภอ
District
แขวง/ตำบล
Sub District
สาขา เบอร์ติดต่อ จังหวัด อำเภอ ตำบล
+66 (0) 2523 7042 (สำนักงานดอนเมือง)
+66 (0) 2523 7047(FAX)
+66 (0) 2611 8454-55 , 02611 9582,84 (สำนักงานรองเมือง)
Mon - Sat 08.30 - 18.00
Website : http://ntc.co.th
Office : Mon – Sat 08.30 – 18.30
Store : Mon – Sat 09.00 – 18.00
NTC Overnight Express
ntcexpress
Artntc Tv
ntcexpress@ntc.co.th

ติดต่อเจ้าหน้าที่