บริษัท เอ็นทีซี รับ–ส่ง พัสดุด่วน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2538 โดยความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้ง อดีตท่านเคยทำงานให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานในแผนกรับ – ส่งพัสดุด่วน ระหว่างที่อยู่กับการรถไฟฯ ได้มีแนวคิดที่ต้องการปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสามารถทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้นจึงลาออกจากการรถไฟฯ แล้วจึงนำแนวคิดที่ว่า “บริการรับ-ส่งพัสดุด่วน ถึงมือลูกค้า ภายในวันเดียว” มาดำเนินงานด้านธุรกิจการขนส่ง ภายใต้นโยบายที่ว่า “เน้นสินค้า ถึงมือผู้รับภายในวันเดียว” เพื่อก่อให้เกิดความประทับใจในการให้บริการ รับผิดชอบเต็มที่ต่อสินค้าของลูกค้าด้วยพื้นฐานการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มากที่สุด สมดังปณิธานของบริษัทที่ว่า “สะดวก รวดเร็ว เป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้ คุ้มครองการสูญเสีย” ปัจจุบัน NTC Overnight Express เปิดบริการรับส่งพัสดุด่วนภายใน 1 วัน โดยมีพื้นที่ให้บริการ ครอบคลุม ทั่วภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกว่า 42 จังหวัด มีศูนย์จัดส่งและกระจายสินค้าด่วนกว่า 46 ศูนย์ นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายการจัดส่งสินค้ากระจายอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 274 อำเภอ 41 จังหวัด ทั่วประเทศและทางบริษัทฯ ยังมีรถตู้คอนเทรนเนอร์ที่ได้มาตรฐาน และรถบริการขนส่งสินค้ากว่า 200 คัน ประจำอยู่ทุกพื้นที่ให้บริการ


+66 (0) 2523 7042 (สำนักงานดอนเมือง)
+66 (0) 2523 7047(FAX)
+66 (0) 2611 8454-55 , 02611 9582,84 (สำนักงานรองเมือง)
Mon - Sat 08.30 - 18.00
Website : http://ntc.co.th
Office : Mon – Sat 08.30 – 18.30
Store : Mon – Sat 09.00 – 18.00
NTC Overnight Express
ntcexpress
Artntc Tv
ntcexpress@ntc.co.th

ติดต่อเจ้าหน้าที่