• รวดเร็ว ด้วยการบริการที่สามารถถึงผู้รับได้ในวันเดียว (24 ชั่วโมง) เมื่อเปรียบเทียบกับการบริการขนส่งอื่นๆ

• รับประกันความเสียหายสูงสุด พัสดุหีบห่อของท่านจะได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดี จากพนักงานของเรา ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ด้วยเงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่จะทำให้ท่านพึงพอใจ

• ปลอดภัย กับการบริการด้วยรถตู้คอนเทรนเนอร์สภาพเยี่ยม ปิดอย่างมิดชิดทำให้การจัดเรียงสินค้าสามารถแยกเป็นหมวดหมู่ได้สะดวก สินค้าหนักเบาไม่ปะปนกันและไม่ทำให้เกิดการแตกหักเสียหายระหว่างทางขนส่ง

• บริการด้วยความรับผิดชอบ กับพนักงานที่มีความรับผิดชอบสูงของบริษัทฯที่คอยให้บริการกว่าพันคนทั่วประเทศ ไม่มีการโยนหรือเคลื่อนย้ายสินค้า อันจะทำให้สินค้าของท่านเสียหาย

• กับราคาที่ถูกกว่า เมื่อเทียบกับการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ ช่วยลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้า ไปยังตัวแทนจำหน่าย หรือลูกค้าของท่าน โดยเราได้จัดรถของบริษัทเอง (ไม่ใช้รถร่วมของบริษัทอื่น) ไว้คอยบริการรับ–ส่ง


+66 (0) 2523 7042 (สำนักงานดอนเมือง)
+66 (0) 2523 7047(FAX)
+66 (0) 2611 8454-55 , 02611 9582,84 (สำนักงานรองเมือง)
Mon - Sat 08.30 - 18.00
Website : http://ntc.co.th
Office : Mon – Sat 08.30 – 18.30
Store : Mon – Sat 09.00 – 18.00
NTC Overnight Express
ntcexpress
Artntc Tv
ntcexpress@ntc.co.th

ติดต่อเจ้าหน้าที่