รับส่งพัสดุด่วน : Mon - Sat 08.30 - 18.30

News : จุด Drop point

เปิดแล้ว!!! จุดรับสินค้า ( Drop Point ) จังหวัดตราด เปิดให้บริการแล้วทั้งหมด 3 จุด ดังนี้
1.ร้าน ซี.เอ็น.คอมพิวเตอร์
เลขที่ 1/1-1/2 ถ.วิวัฒน์ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด เบอร์ติดต่อ 061-2491563
2.ร้าน ณ ขวัญสังฆภัณฑ์
เลขที่ 125-127 ถ.ตัดใหม่ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด เบอร์ติดต่อ 061-2491563 และ
3.ร้านพยัคฆ์ เครื่องเขียน ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด เบอร์ติดต่อ 061-2491563