ถาม – ตอบหมวดหมู่: การบริการ%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab
นิรนาม asked 4 เดือน ago

กรณีเก็บเงินค่าระวางพาหนะปลายทาง  ทางผู้ส่งจะได้รับเงินแล้วเวลารับเงินกี่วัน หักค่าอะไรไหมครับ