วิลาวัณย์ asked 1 เดือน ago

อยากทราบว่าส่งถังแก๊ส ปตท.ถังเปล่า ไม่มีน้ำแก๊ส ไหมคะ