ประวัติความเป็นมา

           บริษัท เอ็นทีซี รับ–ส่ง พัสดุด่วน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2538 โดยความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้ง อดีตท่านเคยทำงานให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานในแผนก รับ – ส่ง พัสดุด่วน ระหว่างที่ทำงานกับการรถไฟฯ ได้มีแนวคิดต้องการที่จะปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสามารถทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

             จึงได้ตัดสินใจลาออกจากการรถไฟฯ แล้วนำแนวคิด “ บริการรับ – ส่งพัสดุด่วน ถึงมือลูกค้าภายในวันเดียว” มาดำเนินงานด้านธุรกิจการขนส่ง ภายใต้นโยบาย “เน้นสินค้าถึงมือผู้รับภายในวันเดียว ” เพื่อก่อให้เกิดความประทับใจในการให้บริการ รับผิดชอบเต็มที่ต่อสินค้าของลูกค้าด้วยพื้นฐานการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มากที่สุด สมดังปณิธานของบริษัทที่ว่า “ สะดวก รวดเร็ว เป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้ คุ้มครองการสูญเสีย ”

            ปัจจุบัน NTC Overnight Express เปิดบริการรับส่งพัสดุด่วนภายใน 1 วัน โดยมีพื้นที่ให้บริการ ครอบคลุม ทั่วภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีศูนย์จัดส่งและกระจายสินค้ามากกว่า 31 ศูนย์ ทั่วประเทศ

ปรัชญาการดำเนินงาน

             บริษัทฯ ได้ตระหนักดีว่า ความรวดเร็วในบริการเป็นหัวใจของธุรกิจ ดังนั้นเราจึงยึดมั่นกับแนวคิดนี้และได้นำมาเป็นปรัชญาในการดำเนินงาน ดังนั้น เน้นความรวดเร็วในการส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับภายในวันเดียวรับประกันความเสียหายเต็มมูลค้าสินค้าขนส่งสินค้าด้วยรถตู้คอนเทรนเนอร์ มิดชิดปลอดภัย ไม่ใช้รถร่วม รถทุกคันเป็นของบริษัทฯ บริการสุภาพ รวดเร็ว ราคาที่สมเหตุ และคำนึงถึงต้นทุนของลูกค้า

วิสัยทัศน์ ( Vision )

             การให้บริการ “ NTC ผู้นำแห่งการรับส่งสินค้าภายในประเทศสู่ปลายทางของที่หมายลูกค้าจะได้รับพัสดุพร้อมกับความประทับใจจากการบริการของเรา ”

พันธกิจ ( Mission ) สำคัญ 5 ประการ

 • รวดเร็ว ด้วยการบริการที่สามารถถึงผู้รับได้ในวันเดียว ( 24ชั่วโมง ) เมื่อเปรียบเทียบกับการบริการขนส่งอื่นๆ
 • รับประกันความเสียหายสูงสุด พัสดุหีบห่อของท่านจะได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากพนักงานของเรา ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ด้วยเงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่จะทำให้ท่านพึงพอใจ
 • ปลอดภัย กับการบริการด้วยรถตู้คอนเทรนเนอร์สภาพเยี่ยม ปิดอย่างมิดชิด ทำให้การจัดเรียงสินค้าสามารถแยก
  เป็นหมวดหมู่ได้สะดวก  สินค้าหนักเบาไม่ปะปนกัน  จะไม่ทำให้เกิดการแตกหักเสียหายระหว่างทางขนส่ง
 • บริการด้วยความรับผิดชอบ กับพนักงานที่มีความรับผิดชอบสูงของบริษัทที่คอยให้บริการกว่าพันคนทั่วประเทศ
  ไม่มีการโยนหรือเคลื่อนย้ายสินค้า อันจะทำให้สินค้าของท่านเสียหาย
 • กับราคาที่ถูกกว่า เมื่อเทียบกับการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ ช่วยลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้า ไปยังตัวแทนจำหน่าย
  หรือลูกค้าของท่าน  โดยเราได้จัดรถของบริษัทเอง ( ไม่ใช่รถร่วมของบริษัทอื่น ) ไว้คอยบริการรับ – ส่ง