สินค้าที่ไม่รับ-ส่ง

 • สินค้าแตกหักเสียหายง่าย เช่น แก้ว กระจก
 • วัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องห่อหุ้มป้องกัน
 • วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ หรือ สิ่งของที่เป็นอันตรายอื่นๆ
 • สิ่งเสพติดให้โทษ หรือ วัตถุซึ่งออกฤทธิ์ทางประสาท
 • วัตถุลามก อนาจาร หรือ ผิดศีลธรรม
 • สัตว์/สิ่งมีชีวิต
 • จดหมายลูกโซ่หรือหนังสือที่มีข้อความเหมือนกันทุกฉบับหรือที่มีข้อความชักชวน
 • สิ่งพิมพ์บอกใบ้หวย
 • สิ่งของต้องห้ามส่งออกนอกประเทศ เช่น พระพุทธรูป ที่ไม่มีใบอนุญาตส่ง
 • ธนบัตร พันธบัตร ตั๋วเงิน อัญมณี
 • สิ่งอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย ทุกประเภท
 • มอเตอร์ไซด์