ภาคเหนือ

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองนครสวรรค์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – อาทิตย์
086-7182597
(หน่วยรถ)

135/34 หมู่บ้านเอ็นเอสซี หมู่ 10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ 056-872458
แฟกซ์ -
มือถือ 081-7991113
Line ID : ntc_nakhonsawan

(1.1) อ.เมืองนครสวรรค์ ต.หนองปลิง จันทร์ – เสาร์
080-3465854
(หน่วยรถ)

(1.2) อ.เมืองนครสวรรค์ ต.กลางแดด
(3) อ.โกรกพระ

ต.ตะเคี่ยนเลื่อน และ ต.บางมะฝ่อ
(4) อ.พยุหะคีรี

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.ตาคลี

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – ศุกร์
080-3465854
(หน่วยรถ)

และ(6) อ.หนองบัว
ให้บริการในเขตเทศบาล (NTC พิจิตร ส่ง)
จันทร์ – พฤหัสบดี
081-3944844
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองชัยนาท
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.มโนรมย์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(3) อ.วัดสิงห์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – ศุกร์
08 0346 5854
(หน่วยรถ)

135/34 หมู่บ้านเอ็นเอสซี หมู่ 10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ 0 5687 2458
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1799 1113
Line ID : ntc_nakhonsawan

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองอุทัยธานี
ให้บริการในเขตเทศบาล บริษัททีโอที และ ศูนย์นิสสันฯ
จันทร์ – ศุกร์
08 0346 5854
(หน่วยรถ)

135/34 หมู่บ้านเอ็นเอสซี หมู่ 10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ 0 5687 2458
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1799 1113
Line ID : ntc_nakhonsawan

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองกำแพงเพชร
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
08 3626 5195
(หน่วยรถ)

270/4 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
โทรศัพท์ 0 5584 0525
แฟกซ์ 0 5584 0525
มือถือ 08 3626 5195 และ 09 3513 7718
Line ID : ntc_kamphaengphet

(1.1) อ.เมืองกำแพงเพชร
ต.นครชุม และ ต.หนองปลิง
(2) อ.พรานกระต่าย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.ไทรงาม

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.ลานกระบือ

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
พุธ,เสาร์
08 3626 5195
(หน่วยรถ)

(1.2) อ.เมืองกำแพงเพชร
ต.เทพนคร ต.สระแก้ว ต.อ่างทอง ต.คลองแม่ลาย ต.คณฑี และ ต.ไตรตรึงษ์ (เฉพาะถนนพหลโยธิน เท่านั้น)
(2.1) อ.พรานกระต่าย
ต.คุยบ้านโอ้ง
(4.1) อ.ลานกระบือ
ต.หนองหลวง
และ(5) อ.คลองขลุง
ต.ท่ามะเขือ (บ้านโค้งวิไล)
อังคาร,พฤหัสบดี
08 3626 5195
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองตาก
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (ต.หัวเดียด ติดต่อรับเองที่ศูนย์)
จันทร์ – เสาร์
081-4720532
(หน่วยรถ)

219/7 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ 0 5554 1955
แฟกซ์ -
มือถือ 081-4720532
Line ID : ntc-tak

(2) อ.แม่สอด
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.อุ้มผาง (4) อ.พบพระ (5) อ.แม่ระมาด
และ(6) อ.ท่าสองยาง
ติดต่อรับสินค้าเองที่อำเภอแม่สอดเท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
08 6420 3230
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองพิษณุโลก
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ท่าทอง ต.ท่าโพธิ์ ต.อรัญญิก ต.วัดจันทร์ ต.หัวรอ ต.มะขามสูง ต.บ้านกร่าง ต.บึงพระ ต.วัดพริก ต.งิ้วงาม ต.ปากโทก ต.จอมทอง ต.ไผ่ขอดอน และ ต.บ้านป่า
(ม.นเรศวร ราคาเริ่มต้น 120 บาท)
จันทร์ – เสาร์
08 6478 7928
(หน่วยรถ)

247/28 หมู่ 10 ตำบลท่าทอง (แยกต้นหว้า) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 0 5533 4135
แฟกซ์ -
มือถือ 08 6478 7928
Line ID : ntc_phitsanulok

(1.1) อ.เมืองพิษณุโลก
ต.วังน้ำคู้ และ ต.บ้านใหม่
(2) อ.วัดโบสถ์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.พรหมพิราม

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.วงฆ้อง
(4) อ.บางกระทุ่ม

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
(อาทิตย์ 08:30-
12:00 น.)
06 1268 7928
(หน่วยรถ)


(1.2) อ.เมืองพิษณุโลก

ต.สมอแข และ ต.ดอนทอง (NTC พิจิตร ส่ง)
(5) อ.บางระกำ

ให้บริการในเขตเทศบาล (NTC พิจิตร ส่ง)
และ(6) อ.วังทอง

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.แก่งโสภา (NTC พิจิตร ส่ง)
จันทร์ – เสาร์
08 1394 4844
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองพิจิตร
ให้บริการในเขตเทศบาล
(2) อ.วชิรบารมี

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.สามง่าม

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.สากเหล็ก

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.วังทรายพูน

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(6) อ.ตะพานหิน

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.บางมูลนาค

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(8) อ.ทับคล้อ

จัดส่งสินค้าเฉพาะ ต.เขาทราย
และ(9) อ.ดงเจริญ

จัดส่งสินค้าเฉพาะ ต.วังงิ้ว
จันทร์ – เสาร์
08 1394 4844
(หน่วยรถ)

138/27 หมู่ที่ 7 (แยกอินโดจีน) ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 0 5500 8580
แฟกซ์ -
มือถือ 08 4817 7963
Line ID : ntc-phichit

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองเพชรบรูณ์
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.วังชมพู และ ต.ท่าพล
(2) อ.วังโป่ง

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ท้ายดง
(3) อ.ชนแดน

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.ชนแดน ต.ดงขุย และ ต.ท่าข้าม
(4) อ.หล่มสัก-หล่มเก่า

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.แคมป์สน
(5) อ.เขาค้อ

ติดต่อนัดรับสินค้าเองที่ ต.แคมป์สน
จันทร์ – เสาร์
09 3302 1799
(หน่วยรถ)

138/27 หมู่ที่ 7 (แยกอินโดจีน) ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 0 5500 8580
แฟกซ์ -
มือถือ 08 4817 7963
Line ID : ntc-phichit


(6) อ.บึงสามพัน

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.ศรีเทพ

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(8) อ.หนองไผ่

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.หนองไผ่ และ ต.นาเฉลียง
และ (9) อ.วิเชียรบุรี

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ
และ ต.พุเตย
จันทร์ และพฤหัสบดี
09 3302 1799
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองอุตรดิตถ์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.ลับแล

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ทุ่งยัง
จันทร์ – เสาร์
08 4137 5893
(หน่วยรถ)

29/2 หมู่1 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ 0 5542 9239
แฟกซ์ -
มือถือ 08 3161 3569
Line ID : ntc_uttaradit

(3) อ.ตรอน
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(4) อ.พิชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
พุธ กับ เสาร์
08 4137 5893
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองสุโขทัย
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.สวรรคโลก

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.ศรีสำโรง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.ศรีสัชนาลัย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.ศรีนคร
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
อังคาร – เสาร์
08 0274 2959
(หน่วยรถ)

29/2 หมู่1 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ 0 5542 9239
แฟกซ์ -
มือถือ 08 3161 3569
Line ID : ntc_uttaradit

และ(6) อ.กงไกรลาส ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น พุธ กับ เสาร์
08 0274 2959
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองแพร่
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.เด่นชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.สูงเม่น

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – อาทิตย์
08 6075 3013
(หน่วยรถ)

271/1-2 หมู่ 10 ถนนแพร่-อุตรดิถย์ ตำบลแม่จั้วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54110
โทรศัพท์ 0 5461 4101
แฟกซ์ -
มือถือ 09 1021 0892
Line ID : ntc-ntcdenchai


(1.1) อ.เมืองแพร่

ต.แม่หล่าย และ ต.แม่คำมี
(4) อ.ร้องกวาง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.หนองม่วงไข่

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(6) อ.สอง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
08 6075 3013
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองน่าน
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.ภูเพียง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.เวียงสา

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
08 5710 4544
(หน่วยรถ)

271/1-2 หมู่ 10 ถนนแพร่-อุตรดิถย์ ตำบลแม่จั้วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54110
โทรศัพท์ 0 5461 4101
แฟกซ์ -
มือถือ 09 1021 0892
Line ID : ntc-ntcdenchai

(4) อ.ท่าวังผา
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(5) อ.ปัว

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
พุธและเสาร์
08 5710 4544
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองพะเยา
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (ม.พะเยา ราคาเริ่มต้น 150 บาท )
จันทร์ – เสาร์
08 6184 7383
(หน่วยรถ)

271/1-2 หมู่ 10 ถนนแพร่-อุตรดิถย์ ตำบลแม่จั้วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54110
โทรศัพท์ 0 5461 4101
แฟกซ์ -
มือถือ 09 1021 0892
Line ID : ntc-ntcdenchai

(2) อ.ดอกคำใต้
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.จุน

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.ปง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.เชียงม่วน

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(6) อ.เชียงคำ

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
พุธและเสาร์
08 6184 7383
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองลำปาง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.ปงแสนสุข ต.พิชัย ต.ต้นธงชัย ต.พระบาท ต.บ่อแฮ้ว และ ต.ชมพู ต.สบป้าด(ศูนย์ราชการฯ ศาลากลางฯ ม.ราชภัฏฯ ม.ราชมงคล วิทยาลัยพละ และสนามกีฬากลางฯ ราคาเริ่มต้น 120 บาท)
และ(2) อ.แม่เมาะ ให้ติดต่อรับสินค้าเองที่ NTC ลำปาง
จันทร์ – เสาร์
096-268 6532 ,
096-2481382 ,
064-3602326
(หน่วยรถ)

142/83 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ 054-013009
แฟกซ์ -
มือถือ 063-7305846
093-2598074
Line ID : ntc_lampang

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองเชียงใหม่
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.แม่เหียะ ต.ป่าแดด ต.สุเทพ และ ต.สันผีเสือ
(งดรับหมู่บ้านจัดสรร)

(2) อ.ฝาง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.ไชยปราการ

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.เชียงดาว

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.แม่ริม

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(ต.สันโป่ง และ ต.แม่แรมของ อ.แม่ริม
ติดต่อรับสินค้าเองที่ NTC เชียงใหม่)

(6) อ.หางดง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.สันทราย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(ม.แม่โจ้ ราคาเริ่มต้น 150 บาท)

(8) อ.สันป่าตอง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(9) อ.สันกำแพง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(10) อ.สารภี

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(11) อ.แม่อาย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
08 1765 2595
(หน่วยรถ)

455/3 ซอยสรรพากร ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
โทรศัพท์ 0 5330 2365
แฟกซ์ 0 5330 2373
มือถือ 081-765-2595 , 093-132-6763
Line ID : -

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองลำพูน
ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.อุโมงค์
จันทร์ – เสาร์
08 3445 0701
(หน่วยรถ)

455/3 ซอยสรรพากร ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
โทรศัพท์ 0 5330 2365
แฟกซ์ 0 5330 2373
มือถือ 08 1765 2595
Line ID : -

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองเชียงราย
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ริมกก ต.บ้านดู่ และ ต.ท่าสุด (ติด ถ.พหลโยธิน เท่านั้น)
(ม.ราชภัฎฯ และม.แม่ฟ้าหลวง ราคาเริ่มต้น 150 บาท)
(2) อ.แม่จัน

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ป่าซาง ต.แม่คำ ต.ห้วยไคร้ และ ต.แม่ไร่
(3) อ.แม่สาย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.แม่สรวย (5) อ.เวียงป่าเป้า (6) อ.แม่ขะจาน
ส่งเฉพาะบริเวณติดถนนเส้นหลัก (NTC เชียงใหม่ ส่ง)
จันทร์ – เสาร์
08 6431 0021
(หน่วยรถ)

560/13 หมู่ที่ 6 ซอยตลาดกลาง ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 0 5370 0585
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1818 0044
Line ID : ntc_chiangrai


(1.1) อ.เมืองเชียงราย

ต.ท่าสาย ต.ห้วยสัก ต.ป่าอ้อดอนชัย และ ต.ดอยลาน
(5) อ.เวียงชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เวียงเหนือ และ ต.เมืองชุม
(6) อ.เทิง

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เวียง และ ต.ปล้อง
(7) อ.เชียงของ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เวียง ต.สถาน ต.ศรีดอนชัย ต.ห้วยซ้อ ต.บ้านต้า ต.บุญเรือง และ ต.บ้านครึง
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 1882 4112
(หน่วยรถ)


(1.2) อ.เมือง

ต.ป่าอ้อดอนชัย
(8) อ.พาน

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ธารทอง ต.ทรายขาว ต.เจริญเมือง และ ต.สันกลาง
และ(9) อ.แม่ลาว

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.บัวสลี ต.ป่าก่อดำ และ ต.จอมหมอกแก้ว
อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์
09 4731 1419
(หน่วยรถ)