ภาคเหนือ

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองนครสวรรค์
ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลหนองปลิง และตำบลกลางแดด
จันทร์ – เสาร์
09 2337 2146
(หน่วยรถ)

135/34 หมู่บ้านเอ็นเอสซี หมู่ 10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ 0 5587 2458
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1799 1113
Line ID : ntc_nakhonsawan

อำเภอโกรกพระ
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลตะเคียนเลื่อน และตำบลบางมะฝ่อ
จันทร์ – ศุกร์
08 0346 5854
(หน่วยรถ)

อำเภอพยุหะคีรี และอำเภอตาคลี
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – ศุกร์
08 0346 5854
(หน่วยรถ)

อำเภอหนองบัว (NTC พิจิตร ส่ง)
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – พฤหัสบดี
08 1394 4844
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอมโนรมย์ และอำเภอวัดสิงห์ ให้บริการในเขตเทศบาล จันทร์ – ศุกร์
08 0346 5854
(หน่วยรถ)

135/34 หมู่บ้านเอ็นเอสซี หมู่ 10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ 0 5687 2458
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1799 1113
Line ID : ntc_nakhonsawan

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองอุทัยธานี
ให้บริการในเขตเทศบาล บริษัททีโอที และ ศูนย์นิสสันฯ
จันทร์ – ศุกร์
08 0346 5854
(หน่วยรถ)

135/34 หมู่บ้านเอ็นเอสซี หมู่ 10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ 0 5687 2458
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1799 1113
Line ID : ntc_nakhonsawan

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลนครชุม ตำบลหนองปลิง ตำบลเทพนคร และ ตำบลสระแก้ว
อำเภอลานกระบือ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ และตำบลหนองหลวง
อำเภอพรานกระต่าย

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ตำบลคุยบ้านโอง
จันทร์ – เสาร์
08 3626 5195
(หน่วยรถ)

270/4 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
โทรศัพท์ 0 5584 0525
แฟกซ์ 0 5584 0525
มือถือ 08 3626 5195
Line ID : ntc_kamphaengphet

อำเภอพรานกระต่าย (ยกเว้นตำบลคุยบ้านโอง) อำเภอไทรงาม และอำเภอลานกระบือ (ยกเว้นตำบลหนองหลวง)
(ให้บริการในเขตเทศบาล)
พุธ,เสาร์
08 3626 5195
(หน่วยรถ)

อำเภอคลองขลุง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลท่ามะเขือ และตำบลโค้งวิไล
อังคาร,พฤหัสบดี
08 3626 5195
(หน่วยรถ)

อำเภอเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลคลองแม่ลาย ตำบลคณฑี และตำบลไตรตรึงษ์ เฉพาะถนนเส้นพหลโยธิน อังคาร,พฤหัสบดี
08 3626 5195
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองตาก
ให้บริการในเขตเทศบาล (ตำบลหัวเดียด ติดต่อรับเองที่ศูนย์)
จันทร์ – เสาร์
09 2337 2146
(หน่วยรถ)

219/7 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ 0 5554 1955
แฟกซ์ -
มือถือ 08 4472 0532
Line ID : ntc-tak

อำเภอแม่สอด
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลอุ้มผาง และตำบลพบพระ
ตำบลแม่ระมาด และตำบลท่าสองยางให้ติดต่อรับสินค้าเองที่อำเภอแม่สอดเท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
08 6420 3230
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองพิษณุโลก
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลท่าทอง ตำบลท่าโพธิ์ ตำบลอรัญญิก ตำบลวัดจันทร์ ตำบลหัวรอ ตำบลมะขามสูง ตำบลบ้านกร่าง ตำบลบึงพระ ตำบลวัดพริก ตำบลงิ้วงาม ตำบลปากโทก ตำบลจอมทอง ตำบลไผ่ขอดอน และตำบลบ้านป่า
(ม.นเรศวร ราคาเริ่มต้น 120 บาท)
จันทร์ – เสาร์
08 6478 7928
(หน่วยรถ)

247/28 หมู่ 10 ตำบลท่าทอง (แยกต้นหว้า) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 0 5533 4135
แฟกซ์ -
มือถือ 08 6478 7928
Line ID : ntc_phitsanulok

อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอพรหมพิราม
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลหนองตม และตำบลวงฆ้อง
อำเภอบางกระทุ่ม

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลวังน้ำคู้ และตำบลบ้านใหม่
จันทร์ – เสาร์
06 1268 7928
(หน่วยรถ)

อำเภอบางระกำ และอำเภอวังทอง
ให้บริการในเขตเทศบาล (ตำบลสมอแข ตำบลดอนทอง ตำบลแก่งโสภาNTC พิจิตร ส่ง)
จันทร์ – เสาร์
08 1394 4844
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองเพชรบรูณ์
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ตำบลวังชมพู และตำบลท่าพล
อำเภอวังโป่ง

ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลท้ายดง
อำเภอชนแดน

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลชนแดน ตำบลดงขุย และตำบลท่าข้าม
อำเภอหล่มสัก-หล่มเก่า

ให้บริการในเขตเทศบาล
(ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ ติดต่อนัดรับสินค้าเองที่ ตำบลแคมป์สน)
จันทร์ – เสาร์
09 3302 1799
(หน่วยรถ)

138/27 หมู่ที่ 7 (แยกอินโดจีน) ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 0 5500 8580
แฟกซ์ -
มือถือ 08 4817 7963
Line ID : ntc-phichit

อำเภอบึงสามพัน อำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี
ให้บริการในเขตเทศบาล ตำบลหนองไผ่ ตำบลนาเฉลียง และตำบลพุเตย
จันทร์ และพฤหัสบดี
09 3302 1799
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง่าม อำเภอสากเหล็ก อำเภอวังทรายพูน อำเภอตะพานหิน และอำเภอบางมูลนาค
ให้บริการในเขตเทศบาล
ส่วนอำเภอทับคล้อ (จัดส่งสินค้าเฉพาะตำบลเขาทราย) และ อำเภอดงเจริญ (จัดส่งสินค้าเฉพาะตำบลวังงิ้ว)
จันทร์ – เสาร์
08 1394 4844
(หน่วยรถ)

138/27 หมู่ที่ 7 (แยกอินโดจีน) ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 0 5500 8580
แฟกซ์ -
มือถือ 08 4817 7963
Line ID : ntc-phichit

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอลับแล
ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลทุ่งยัง
จันทร์ – เสาร์
08 4137 5893
(หน่วยรถ)

29/2 หมู่1 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ 0 5542 9239
แฟกซ์ -
มือถือ 08 3161 3569
Line ID : ntc_uttaradit

อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย
ให้บริการในเขตเทศบาล
พุธ กับ เสาร์
08 4137 5893
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอสวรรคโลก
ให้บริการในเขตเทศบาล
อังคาร – เสาร์
08 0274 2959
(หน่วยรถ)

29/2 หมู่1 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ 0 5542 9239
แฟกซ์ -
มือถือ 08 3161 3569
Line ID : ntc_uttaradit

อำเภอศรีสำโรง อำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอศรีนคร ให้บริการในเขตเทศบาล อังคาร พุธ และศุกร์
08 0274 2959
(หน่วยรถ)

อำเภอกงไกรลาส ให้บริการในเขตเทศบาล พุธ กับ เสาร์
08 0274 2959
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองแพร่
ให้บริการในเขตเทศบาล ตำบลแม่หล่าย และตำบลแม่คำมี
อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น อำเภอร้องกวาง อำเภอหนองม่วงไข่ และอำเภอสอง
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – เสาร์
08 6075 3013
(หน่วยรถ)

271/1-2 หมู่ 10 ถนนแพร่-อุตรดิถย์ ตำบลแม่จั้วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54110
โทรศัพท์ 0 5461 4101
แฟกซ์ -
มือถือ 09 1021 0892
Line ID : ntc-ntcdenchai

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง และอำเภอเวียงสา
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – เสาร์
08 5710 4544
(หน่วยรถ)

271/1-2 หมู่ 10 ถนนแพร่-อุตรดิถย์ ตำบลแม่จั้วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54110
โทรศัพท์ 0 5461 4101
แฟกซ์ -
มือถือ 09 1021 0892
Line ID : ntc-ntcdenchai

อำเภอท่าวังผา และอำเภอปัว
ให้บริการในเขตเทศบาล
พุธและเสาร์
08 5710 4544
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองพะเยา
ให้บริการในเขตเทศบาล (ม.พะเยา ราคาเริ่มต้น 150 บาท )
จันทร์ – เสาร์
08 6184 7383
(หน่วยรถ)

271/1-2 หมู่ 10 ถนนแพร่-อุตรดิถย์ ตำบลแม่จั้วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54110
โทรศัพท์ 0 5461 4101
แฟกซ์ -
มือถือ 09 1021 0892
Line ID : ntc-ntcdenchai

อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน (ให้บริการในเขตเทศบาล) พุธและเสาร์
08 6184 7383
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองลำปาง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลปงแสนสุข ตำบลพิชัย ตำบลต้นธงชัย ตำบลพระบาท ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลชมพู และตำบลสบป้าด
(ศูนย์ราชการฯ ศาลากลางฯ ม.ราชภัฏฯ ม.ราชมงคล วิทยาลัยพละ และสนามกีฬากลางฯ ราคาเริ่มต้น120 บาท)
ตำบลแม่เมาะ ให้ติดต่อรับสินค้าเองที่ศูนย์ฯ
จันทร์ – เสาร์
096-268 6532 ,
096-2481382 ,
064-3602326
(หน่วยรถ)

142/83 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ 054-013009
แฟกซ์ -
มือถือ 063-7305846
093-2598074
Line ID : ntc_lampang

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองลำพูน
ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลอุโมงค์
จันทร์ – เสาร์
08 3445 0701
(หน่วยรถ)

455/3 ซอยสรรพากร ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
โทรศัพท์ 0 5330 2365
แฟกซ์ 0 5330 2373
มือถือ 08 1765 2595
Line ID : -

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองเชียงใหม่
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลแม่เหียะ ตำบลป่าแดด ตำบลสุเทพ และตำบลสันผีเสือ
อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่ริม อำเภอหางดง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสันกำแพง และอำเภอสารภี

ให้บริการในเขตเทศบาล (งดรับหมู่บ้านจัดสรร)
(ตำบลสันโป่ง ตำบลแม่แรมของอำเภอแม่ริม ติดต่อรับสินค้าเองที่ศูนย์ฯ)
จันทร์ – เสาร์
08 1765 2595
(หน่วยรถ)

455/3 ซอยสรรพากร ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
โทรศัพท์ 0 5330 2365
แฟกซ์ 0 5330 2373
มือถือ 081-765-2595 , 093-132-6763
Line ID : -

อำเภอแม่อาย ให้บริการในเขตเทศบาล จันทร์ พุธ และศุกร์
08 1765 2595
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองเชียงราย
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลริมกก (ติดถนนพหลโยธินเท่านั้น) ตำบลบ้านดู่ และตำบลท่าสุด
(ม.ราชภัฎฯ และม.แม่ฟ้าหลวง ราคาเริ่มต้น 150 บาท)
อำเภอแม่จัน
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลป่าซาง ตำบลแม่คำ ตำบลห้วยไคร้ และตำบลแม่ไร่
อำเภอแม่สาย
ให้บริการในเขตเทศบาล
อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่ขะจาน ให้บริการในเขตเทศบาล ส่งเฉพาะบริเวณติดถนนเส้นหลัก
จันทร์ – เสาร์
08 6431 0021
(หน่วยรถ)

560/13 หมู่ที่ 6 ซอยตลาดกลาง ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 0 5370 0585
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1818 0044
Line ID : ntc-chiangrai

อำเภอเมืองเชียงราย
ตำบลท่าสาย ตำบลห้วยสัก และตำบลดอยลาน
อำเภอเวียงชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลเวียงเหนือ และตำบลเมืองชุม
อำเภอเทิง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลเวียง และตำบลปล้อง
อำเภอเชียงของ
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลเวียง ตำบลสถาน ตำบลศรีดอนชัย ตำบลห้วยซ้อ ตำบลบ้านต้า ตำบลบุญเรือง และตำบลบ้านครึง
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 6431 0021
(หน่วยรถ)

อำเภอพาน
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลธารทอง ตำบลทรายขาว ตำบลเจริญเมือง และตำบลสันกลาง
อำเภอแม่ลาว
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลบัวสลี ตำบลป่าก่อดำ และตำบลจอมหมอกแก้ว
อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์
08 6431 0021
(หน่วยรถ)