ภาคเหนือ

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองนครสวรรค์
ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.วัดไทร ต.ปากน้ำโพ ต.นครสวรรค์ออก ต.นครสรรค์ตก และ ต.บางม่วง
จันทร์ – อาทิตย์

135/34 หมู่บ้านเอ็นเอสซี ม.10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ 0 5687 2458
แฟกซ์ –
มือถือ 08 1799 1113
Line ID : ntc_nakhonsawan

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 6718 2597 (นครสวรรค์)
08 0346 5854 (อุทัย/ชัยนาท)

(1.1) อ.เมืองนครสวรรค์ ต.หนองปลิง จันทร์ – เสาร์


(1.2) อ.เมืองนครสวรรค์
ต.กลางแดด
(3) อ.โกรกพระ

ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ตะเคี่ยนเลื่อน และ ต.บางมะฝ่อ
(4) อ.พยุหะคีรี

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.ตาคลี

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – ศุกร์


และ (6) อ.หนองบัว (NTC พิจิตร ส่ง)

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – พฤหัสบดี

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองชัยนาท
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.มโนรมย์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ (3) อ.วัดสิงห์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – ศุกร์

135/34 หมู่บ้านเอ็นเอสซี ม.10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ 0 5687 2458
แฟกซ์ –
มือถือ 08 1799 1113
Line ID : ntc_nakhonsawan

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 6718 2597 (นครสวรรค์)
08 0346 5854 (อุทัย/ชัยนาท)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองอุทัยธานี
ให้บริการในเขตเทศบาล บริษัททีโอที และ ศูนย์นิสสันฯ
จันทร์ – ศุกร์

135/34 หมู่บ้านเอ็นเอสซี ม.10 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ 0 5687 2458
แฟกซ์ –
มือถือ 08 1799 1113
Line ID : ntc_nakhonsawan

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 6718 2597 (นครสวรรค์)
08 0346 5854 (อุทัย/ชัยนาท)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองกำแพงเพชร
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์

270/4 ม.1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
โทรศัพท์ 0 5584 0525
แฟกซ์ 0 5584 0525
มือถือ 09 3513 7718
Line ID : ntc_kamphaengphet

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 3626 5195

(1.1) อ.เมืองกำแพงเพชร
ต.นครชุม และ ต.หนองปลิง
(2) อ.พรานกระต่าย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.ไทรงาม

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.ลานกระบือ

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
พุธ และ เสาร์


(1.2) อ.เมืองกำแพงเพชร
ต.เทพนคร ต.สระแก้ว ต.อ่างทอง ต.คลองแม่ลาย ต.คณฑี และ ต.ไตรตรึงษ์ (เฉพาะถนนพหลโยธิน เท่านั้น)
และ(5) อ.คลองขลุง
ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.ท่ามะเขือ ต.โค้งวิไล
อังคาร และ พฤหัสบดี

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองตาก
ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เชียงเงิน ต.หนองหลวง และ ต.ระแหง
(ตำบลอื่นๆ ติดต่อรับเองที่ศูนย์)

(2) อ.แม่สอด

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.แม่สอด
(3) อ.อุ้มผาง (4) อ.พบพระ (5) อ.แม่ระมาด
และ (6) อ.ท่าสองยาง
อำเภอ 3-6 ติดต่อรับสินค้าเองที่อำเภอแม่สอด เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์

219/7 ม.6 ถ.พหลโยธิน
ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ 0 5554 1955
แฟกซ์ –
มือถือ 08 1472 0532
Line ID : ntc-tak

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 6420 3230

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองพิษณุโลก
ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ท่าทอง ต.อรัญญิก ต.วัดจันทร์ ต.หัวรอ ต.มะขามสูง ต.บ้านกร่าง ต.บึงพระ ต.วัดพริก ต.งิ้วงาม ต.ปากโทก ต.จอมทอง ต.ไผ่ขอดอน ต.บ้านป่า ต.วังน้ำคู้ ต.บ้านใหม่ และ ต.ท่าโพธิ์ (ม.นเรศวร ราคาเริ่มต้น 120 บาท)
(1.2) อ.เมืองพิษณุโลก (NTC พิจิตร ส่ง)

ต.สมอแข และ ต.ดอนทอง
(2) อ.วัดโบสถ์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.พรหมพิราม

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.วงฆ้อง
(4) อ.บางกระทุ่ม

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.บางระกำ (NTC พิจิตร ส่ง)

ให้บริการในเขตเทศบาล
และ (6) อ.วังทอง (NTC พิจิตร ส่ง)

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.แก่งโสภา
จันทร์ – เสาร์

247/28 ม.10 ต.ท่าทอง (แยกต้นหว้า) อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 0 5533 4135
แฟกซ์ –
มือถือ 08 4363 3030
Line ID : ntc_phitsanulok

เบอร์โทรหน่วยรถ
0864787928
06 1268 7928
08 9960 4372-3

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองพิจิตร
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.วชิรบารมี

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.สามง่าม

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.สากเหล็ก

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.วังทรายพูน

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(6) อ.ตะพานหิน

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.บางมูลนาค

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(8) อ.ทับคล้อ

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.เขาทราย
และ (9) อ.ดงเจริญ

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.วังงิ้ว
จันทร์ – เสาร์

138/27 ม.7 (แยกอินโดจีน) ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 0 5500 8580
แฟกซ์ –
มือถือ 08 4817 7963
Line ID : ntc-phichit

เบอร์โทรหน่วยรถ
09 3302 1799 (เพชรบูรณ์)
08 1394 4844 (พิจิตร)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองเพชรบรูณ์
ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.วังชมพู และ ต.ท่าพล
(2) อ.วังโป่ง

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ท้ายดง
(3) อ.ชนแดน

ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ชนแดน ต.ดงขุย และ ต.ท่าข้าม
(4) อ.หล่มสัก

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.หล่มเก่า

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.แคมป์สน
(6) อ.เขาค้อ

ติดต่อนัดรับสินค้าเองที่ ต.แคมป์สน
จันทร์ – เสาร์

138/27 ม.7 (แยกอินโดจีน) ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 0 5500 8580
แฟกซ์ –
มือถือ 08 4817 7963
Line ID : ntc-phichit

เบอร์โทรหน่วยรถ
09 3302 1799 (เพชรบูรณ์)
08 1394 4844 (พิจิตร)


(7) อ.บึงสามพัน

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(8) อ.หนองไผ่

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.หนองไผ่ และ ต.นาเฉลียง
และ (9) อ.วิเชียรบุรี

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.พุเตย
จันทร์ และ พฤหัสบดี

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองอุตรดิตถ์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.ลับแล

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ทุ่งยัง
จันทร์ – เสาร์

29/2 ม.1 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ 0 5542 9239
แฟกซ์ –
มือถือ 08 3161 3569
Line ID : ntc_uttaradit

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 4137 5893 (อุตรดิตถ์)
08 0274 2959 (สุโขทัย)

(2.1) อ.ลับแล ต.ศรีพนมมาศ พฤหัสบดี กับ เสาร์


(3) อ.ตรอน

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ (4) อ.พิชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
พุธ กับ เสาร์

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองสุโขทัย
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.ศรีสำโรง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.ศรีสัชนาลัย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.ศรีนคร

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.สวรรคโลก

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
อังคาร – เสาร์

29/2 ม.1 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ 0 5542 9239
แฟกซ์ –
มือถือ 08 3161 3569
Line ID : ntc_uttaradit

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 4137 5893 (อุตรดิตถ์)
08 0274 2959 (สุโขทัย)

และ (6) อ.กงไกรลาส ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น พุธ กับ เสาร์

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองแพร่
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.เด่นชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.สูงเม่น

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – อาทิตย์

271/1-2 ม.10 ถ.แพร่-อุตรดิถย์ ต.แม่จั้วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
รหัสไปรษณีย์ 54110
โทรศัพท์ 0 5461 4101
แฟกซ์ –
มือถือ 08 4150 5718
Line ID : ntc-ntcdenchai

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 6075 3013 (แพร่)
08 5710 4544 (น่าน)
08 6184 7383 (พะเยา)


(1.1) อ.เมืองแพร่

ต.แม่หล่าย ต.น้ำชำ ต.แม่คำมี ต.ทุ่งโฮ้ง ต.สวนเขื่อน ต.ร่องฟอง ต.ช่อแฮ ต.ป่าแดง และ ต.บ้านถิ่น
(4) อ.ร้องกวาง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.หนองม่วงไข่

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ (6) อ.สอง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองน่าน
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.ภูเพียง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.เวียงสา

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์

271/1-2 ม.10 ถ.แพร่-อุตรดิถย์ ต.แม่จั้วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
รหัสไปรษณีย์ 54110
โทรศัพท์ 0 5461 4101
แฟกซ์ –
มือถือ 08 4150 5718
Line ID : ntc-ntcdenchai

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 6075 3013 (แพร่)
08 5710 4544 (น่าน)
08 6184 7383 (พะเยา)

(4) อ.ท่าวังผา
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ (5) อ.ปัว

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
พุธ และ เสาร์

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองพะเยา
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(ม.พะเยา ราคาเริ่มต้น 150 บาท )
จันทร์ – เสาร์

271/1-2 ม.10 ถ.แพร่-อุตรดิถย์ ต.แม่จั้วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่
รหัสไปรษณีย์ 54110
โทรศัพท์ 0 5461 4101
แฟกซ์ –
มือถือ 08 4150 5718
Line ID : ntc-ntcdenchai

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 6075 3013 (แพร่)
08 5710 4544 (น่าน)
08 6184 7383 (พะเยา)

(2) อ.ดอกคำใต้
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.จุน

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.ปง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.เชียงม่วน

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ (6) อ.เชียงคำ

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
พุธและเสาร์

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองลำปาง
ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เวียงเหนือ ต.หัวเวียง ต.สวนดอก ต.สบตุ๋ย ต.ปงแสนทอง ต.พิชัย ต.ต้นธงชัย ต.พระบาท ต.บ่อแฮ้ว และ ต.ชมพู
(ศูนย์ราชการฯ ศาลากลางฯ ม.ราชภัฏฯ
ม.ราชมงคลฯ วิทยาลัยพละฯ และ สนามกีฬากลางฯ
ราคาเริ่มต้น 120 บาท)
จันทร์ – เสาร์

142/83 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ -
แฟกซ์ –
มือถือ 0822251255
และ08 6322 1628
Line ID : ntc-lpg

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 2225 1256
และ 08 2225 1257

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองเชียงใหม่
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.แม่เหียะ ต.ป่าแดด ต.สุเทพ และ ต.สันผีเสือ
(งดรับหมู่บ้านจัดสรร)

(2) อ.ฝาง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.ไชยปราการ

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.เชียงดาว

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.แม่ริม

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(6) อ.หางดง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.สันทราย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(ม.แม่โจ้ ราคาเริ่มต้น 150 บาท)

(8) อ.สันป่าตอง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(9) อ.สันกำแพง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(10) อ.สารภี

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ (11) อ.แม่อาย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์

455/3 ซ.สรรพากร ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
โทรศัพท์ 0 5330 2365
แฟกซ์ 0 5330 2373
มือถือ 09 3132 6763
Line ID : -

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 1765 2595 (เชียงใหม่)
08 3445 0701 (ลำพูน)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองลำพูน
ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.อุโมงค์
จันทร์ – เสาร์

455/3 ซ.สรรพากร ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
โทรศัพท์ 0 5330 2365
แฟกซ์ 0 5330 2373
มือถือ 09 3132 6763
Line ID : -

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 1765 2595 (เชียงใหม่)
08 3445 0701 (ลำพูน)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองเชียงราย (เฉพาะ ถ.พหลโยธิน)
ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เวียง ต.รอบเวียง ต.ริมกก ต.บ้านดู่ และ ต.ท่าสุด
( ม.ราชภัฎฯ และม.แม่ฟ้าหลวง ราคาเริ่มต้น 150 บาท)

(2) อ.แม่จัน (เฉพาะ ถ. พหลโยธิน)

ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.แม่จัน ต.ป่าซาง ต.แม่คำ และ ต.แม่ไร่
(3) อ.แม่สาย (เฉพาะ ถ. พหลโยธิน)

ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.แม่สาย ต.เวียงพางคำ ต.ห้วยไคร้ ต.โป่งผา ต.โป่งงาม และ ต.ศรีเมืองชุม
(4) อ.แม่สรวย (5) อ.เวียงป่าเป้า (6) อ.แม่ขะจาน (NTC เชียงใหม่ ส่ง)
ส่งเฉพาะบริเวณติดถนนเส้นหลัก
จันทร์ – อาทิตย์

560/13 ม.6 ซ.ตลาดกลาง ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0 5370 0585
แฟกซ์ –
มือถือ 08 6428 6215
Line ID : ntc_chiangrai

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 6431 0021
08 9631 6589 (อ.แม่สาย)


(1.1) อ.เมืองเชียงราย
ต.ท่าสาย และ ต.ห้วยสัก

จันทร์ และ พฤหัสบดี


(1.2) อ.เมืองเชียงราย
ต.ป่าอ้อดอนชัย
(7) อ.พาน

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เมืองพาน ต.ธารทอง ต.ทรายขาว และ ต.เจริญเมือง
(8) อ.แม่ลาว

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.แม่ลาว ต.บัวสลี ต.ป่าก่อดำ และ ต.จอมหมอกแก้ว
อังคาร พฤหัสบดี
และ เสาร์


และ (9) อ.เวียงชัย
ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เวียงชัย ต.เวียงเหนือ และ ต.เมืองชุม
จันทร์ พุธ และ ศุกร์