ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองนครราชสีมา
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.โพธิ์กลาง ต.หนองบัวศาลา ต.หนองระเวียง ต.โคกกรวด ต.ไชยมงคล และ ต.สุรนารี
(ม.เทคโนโลยีสุรนารี ราคาเริ่มต้น 150 บาท)
จันทร์ – เสาร์
08 5710 1420
(หน่วยรถ)

1230 หมู่ที่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30310
โทรศัพท์ 0 4492 8816
แฟกซ์ -
มือถือ 08 5710 1420
Line ID : ntc_korat

(2) อ.โนนไทย
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.บ้านโคกสวาย และ ต.พระทองคำ
(3) อ.ด่านขุนทด

ให้บริการในเขตเทศบาล (วัดบ้านไร่ ราคาเริ่มต้น 120 บาท)
(4) อ.ปักธงชัย (5) อ.โชคชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล (ชำระเงินต้นทางเท่านั้น)
จันทร์ กับ พฤหัสบดี
08 5710 1420
(หน่วยรถ)

(6) อ.ขามทะเลสอ ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น จันทร์ พุธ และศุกร์
08 5710 1420
(หน่วยรถ)

(7) อ.เฉลิมพระเกียรติ ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(8) อ.โนนสูง
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(9) อ.พิมาย
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(10) อ.คง
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(11) อ.โนนแดง
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(12) อ.ประทาย
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(13) อ.สีดา
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(14) อ.บัวลาย
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(15) อ.บัวใหญ่
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์-เสาร์
08 5710 1420
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองชัยภูมิ
ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.บ้านค่าย
(NTC โคราช ส่ง)
จันทร์ – เสาร์
08 1966 5471
(หน่วยรถ)

1230 หมู่ที่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30310
โทรศัพท์ 0 4492 8816
แฟกซ์ -
มือถือ 08 5710 1420
Line ID : ntc_korat

(2) อ.หนองบัวระเหว
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (NTC โคราช ส่ง)
(3) อ.บ้านเขว้า

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ตลาดแร้ง (NTC โคราช ส่ง)
(4) อ.จัตุรัส

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.ส้มป่อย ต.หนองบัวโคก และ ต.หนองบัวบาน
(NTC โคราชส่ง)

(5) อ.หนองบัวแดง

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.หนองบัวแดง ต.หลวงศิริ และ ต.กุดชุมแสง
(NTC โคราช ส่ง)
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 1966 5471
(หน่วยรถ)

(6) อ.บำเหน็จณรงค์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (NTC โคราช ส่ง)
อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์
08 1966 5471
(หน่วยรถ)

(7) อ.บ้านแท่น
ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.บ้านสระพัง
(NTC ชุมแพ ส่ง)

(8) อ.ภูเขียว

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.ภูเขียว ต.โคกสะอาด ต.ผักปัง ต.บ้านแก้ง ต.หนองตูม ต.โอโล ต.กวางโจน ต.บ้านเพชร และ ต.ธาตุทอง
(NTC ชุมแพ ส่ง)

(9) อ.คอนสาร

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.คอนสาร ต.ดงกลาง ต.โนนคูณ ต.ห้วยยาง ต.ทุ่งนาเลา
และ ต.ดงบัง (NTC ชุมแพ ส่ง)
(10) อ.แก้งคร้อ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.แก้งคร้อ ต.หนองขาม ต.ช่องสามหมอ และ ต.หนองไผ่
(NTC ชุมแพ ส่ง)

และ(11) อ.เกษตรสมบรูณ์

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.บ้านเป้า
(NTC ชุมแพ ส่ง)
จันทร์ -เสาร์
09 9012 1105
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองขอนแก่น
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.แดงน้อย ต.แดงใหญ่ และ ต.บ้านทุ่ม
(ม.ขอนแก่น ราคาเริ่มต้น 120 บาท)

(2) อ.บ้านฝาง
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – เสาร์
08 8319 0164
(หน่วยรถ)

288 หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ 0 4346 5564
แฟกซ์ 0 4346 5623
มือถือ 08 6234 8593
Line ID : ntckhonkaen

(1.1) อ.เมืองขอนแก่น
ต.ท่าพระ ต.สำราญ ต.โนนท่อน ต.โคกสี และ ต.ดอนหัน (NTC มหาสารคามส่ง)
(3) อ.น้ำพอง

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.น้ำพอง ต.หนองกุง ต.กุดน้ำใส ต.ม่วงหวาน ต.วังชัย และ ต.สะอาด (NTC มหาสารคามส่ง)
(4) อ.บ้านแฮด

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.บ้านแฮด และ ต.โนนสมบรูณ์ (NTC มหาสารคามส่ง)
(5) อ.บ้านไผ่

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.บ้านไผ่ ต.หัวหนอง และ ต.เมืองเพีย
(NTC มหาสารคามส่ง)

(6) อ.โนนศิลา

ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลโนนศิลา
(NTC มหาสารคามส่ง)

(7) อ.พล

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ลอมคอม ต.โนนข่า ต.เพ็กใหญ่ และ ต.โจดหนองแก
(NTC มหาสารคามส่ง)

(8) อ.พระยืน

ให้บริการในเขตเทศบาล (NTC มหาสารคามส่ง)
(9) อ.หนองสองห้อง

ให้บริการในเขตเทศบาล (NTC มหาสารคามส่ง)
(10) อ.แวงน้อย

ให้บริการในเขตเทศบาล (NTC มหาสารคามส่ง)
(11) อ.แวงใหญ่

ให้บริการในเขตเทศบาล (NTC มหาสารคามส่ง)
(12) อ.ชนบท

ให้บริการในเขตเทศบาล (NTC มหาสารคามส่ง)
(13) อ.มัญจาคีรี

ให้บริการในเขตเทศบาล (NTC มหาสารคามส่ง)
(14) อ.โคกโพธิ์ไชย

ให้บริการในเขตเทศบาล (NTC มหาสารคามส่ง)

(15) อ.หนองเรือ

ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลโนนทัน ต.บ้านถ้ำแข้ และ ต.บ้านศิลา (NTC ชุมแพ ส่ง)
(16) อ.ภูเวียง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (NTC ชุมแพ ส่ง)
(17) อ.สีชมพู

ให้บริการในเขตเทศบาล ต.ศรีสุข และ ต.วังเพิ่ม
(NTC ชุมแพ ส่ง)
อังคาร-อาทิตย์
08 3147 2836
(หน่วยรถ )
08 8749 5407
(อำเภอที่ 8-14)

และ(18) อ.ภูผาม่าน
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (NTC ชุมแพ ส่ง)
อังคาร พฤหัส และเสาร์
09 9012 1105
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.ชุมแพ
ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ไชยสอ ต.หนองไผ่ และต.โนนหัน
จันทร์ – เสาร์
09 9012 1105 และ 09 8243 5002
(หน่วยรถ)

157/3 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130
โทรศัพท์ -
แฟกซ์ -
มือถือ 08 7224 6154
Line ID : -

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองมหาสารคาม
ให้บริการในเขตเทศบาล (ม.เทคโนโลยีมหาสารคาม ราคาเริ่มต้น 150 บาท)
(2) อ.โกสุมพิสัย

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.เขื่อน ต.ตำบลแพง ต.หนองบอน ต.หัวขวาง ต.แก้งแก และ ต.เขวาไร่
(3) อ.กันทรวิชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เขวาใหญ่ ต.โคกพระ ต.ขามเรียง และ ต.ท่าขอนยาง
จันทร์ – อาทิตย์
083-1472836
(หน่วยรถ)

202 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ 0 4371 2704
แฟกซ์ -
มือถือ 08 7224 6154
Line ID : -

(4) อ.เชียงยืน
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.โพนทอง ต.เสือเฒ่า และ ต.กู่ทอง
(5) อ.วาปีประทุม

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.โคกสีทองหลาง ต.ดงใหญ่ และ ต.หนองแสง
(6) อ.กุดรัง

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.กุดรัง และ ต.โพธิ์
(7) อ.บรบือ

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ยาง
และ(8) อ.แกดำ

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
อังคาร – อาทิตย์
083-1472836
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองกาฬสินธุ์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์-อาทิตย์
084-5140908
(หน่วยรถ)

202 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ 043-712704
แฟกซ์ -
มือถือ 087-2246154
Line ID : -

(2) อ.ยางตลาด
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.อุ่มเม่า และ ต.หัวนาคำ
(3) อ.สหัสขันธ์

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.สหัสขันธ์ ต.โนนบุรี และ ต.ภูสิงห์
(4) อ.สมเด็จ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.สมเด็จ และ ต.ศรีสมเด็จ
(5) อ.กมลาไสย

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.กมลาไสย ต.หนองแปน และ ต.โคกสมบรูณ์
(6) อ.ร่องคำ

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ร่องคำ
และ(7) อ.ฆ้องชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์-อาทิตย์
084-5140908
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองร้อยเอ็ด ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น จันทร์ – อาทิตย์
083-1472836
(หน่วยรถ)

1/19 ถนนบ้านท่านคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000 โทรศัพท์ 043-512783
แฟกซ์ -
มือถือ 081-055- 8393
Line ID : -

(2) อ.ศรีสมเด็จ
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ศรีสมเด็จ ต.โพธิ์สัย และ ต.หนองแวงควง
(3) อ.จตุรพักตรพิมาน
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.หัวช้าง ต.น้ำใส ต.ดงแดง ต.โคกล่าม ต.ดงกลาง
และ ต.เมืองหงส์
(4) อ.เมืองสรวง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.เมืองสรวง และ ต.กกกุง
(5) อ.สุวรรณภูมิ
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.สระคู ต.ดอกไม้ และ ต.หัวโทน
(6) อ.ทุ่งเขาหลวง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ทุ่งเขาหลวง ต.เทอดไทย และ ต.มะบ้า
(7) อ.เสลภูมิ
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ขวัญเมือง ต.กลาง ต.หนองหลาง ต.ขวาว และ
ต.เกาะแก้ว
(8) อ.โพนทอง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.สระแก้ว ต.แวง ต.โนนชัย ต.อุ่มเม่า ต.นาอุดม
และ ต.สว่าง
(9) อ.ธวัชบุรี
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.ธวัชบุรี ต.หนองพอก ต.ธงธานี ต.อุ่มเม้า ต.ไพศาล ต.มะอึ ต.นิเวศน์ ต.ราชธานี และ ต.หนองไผ่
(10) อ.เกษตรวิสัย
ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.เกษตรวิสัย
(11) อ.จังหาร
ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.จังหาร
และ(12) อ.อาจสามารถ
ให้บริการในเขตเทศบาล ต.อาจสามารถ ต.หนองขาม ต.โพนเมือง ต.โหรา และ ต.บ้านดู่
อังคาร – อาทิตย์
083-1472836
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองอุดรธานี
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(ต.นาข่า และ ต.เชียงพิณ รับเอง NTC อุดรธานี)
จันทร์ – เสาร์
08 9623 5891
(หน่วยรถ)

4/5 ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 4 (สนามม้า) ถนนนิตโย ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ 0 4292 0771
แฟกซ์ 0 4292 0771
มือถือ 08 9623 5891
Line ID : ntc-udonthani

(1.1) อ.เมืองอุดรธานี
ต.โนนสูง และ ต.หนองไผ่
จันทร์ กับ พฤหัสบดี
08 0187 9972
(หน่วยรถ)

(2) อ.หนองหาน
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (NTC สกลนคร ส่ง)
จันทร์ – เสาร์
08 9623 5891
(หน่วยรถ)

(3) อ.บ้านดุง (NTC บึงกาฬ ส่ง)
4.อำเภอทุ่งฝน
(NTC บึงกาฬ ส่ง)
จันทร์ – เสาร์
08 9623 5891
(หน่วยรถ)

และ (4) อ.หนองวัวซอ
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.หมากหญ้า ต.โนนทัน และ ต.นิคมสงเคราะห์
เฉพาะ ถนนอุดร-เลย (NTC หนองบัวลำภู ส่ง)
อังคาร– อาทิตย์
08 9623 5891
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองหนองบัวลำภู
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.นากลาง
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น

(3) อ.นาวัง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น

และ(4) อ.ศรีบุญเรือง

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.ยางหล่อ ต.เนินสูงเปลือย ต.เมืองใหม่ และ ต.หันนางาม
จันทร์ – เสาร์
08 0187 9972
(หน่วยรถ)

4/5-7 ซอยรุ่งเรือง (สนามม้า) ถนนนิตโย ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ 0 4292 0771
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9623 5891
Line ID : ntc-udonthani

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองเลย
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.เอราวัณ
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.วังสะพุง
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
09 3328 9608
(หน่วยรถ)

582 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000
โทรศัพท์ 0 4281 5391
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9711 4993
Line ID : ntc loei

และ(4) อ.เชียงคาน
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.เชียงคาน ต.ธาตุ และ ต.นาซ่าว (บ้านนาบอน)
(1.1) อ.เมืองเลย
ต.นาแขม ต.ศรีสองรัก และ ต.นาอ้อ
อาทิตย์ และพฤหัสบดี
09 3328 9608
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองหนองคาย
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(มข.วิทยาเขตหนองคาย ราคาเริ่มต้น 150 บาท)

(2) อ.โพนพิสัย
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (NTC บึงกาฬ ส่ง)
(3) อ.รัตนวาปี

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (NTC บึงกาฬ ส่ง)
(4) อ.เฝ้าไร่

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (NTC บึงกาฬ ส่ง)
จันทร์ – เสาร์
08 1263 3690 และ 08 0007 4423
(หน่วยรถ)

238 หมู่ที่ 3 ถนนมีชัย ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
โทรศัพท์ 0 4246 7160
แฟกซ์ 0 4241 3235
มือถือ 08 1263 3690
Line ID : ntc nongkhai


(1.1) อ.เมืองหนองคาย

ต.บ้านเดื่อ ต.หาดคำ ต.ปะโค และ ต.เวียงคุก
และ(5) อ.ท่าบ่อ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.บ้านเดื่อ ต.หนองนาง ต.บ้านถ่อน ต.กองนาง ต.โพนสา และ ต.น้ำโมง
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 1263 3690 และ 08 0007 4423
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองบึงกาฬ ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.พรเจริญ
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.ศรีวิไล
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.บึงโขงหลวง
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.เซกา
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(6) อ.โซ่พิสัย
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.ปากคาด
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
09 5460 3565
(หน่วยรถ)

128/2 หมู่ที่ 10 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
โทรศัพท์ 0 4249 2926
แฟกซ์ -
มือถือ 08 5456 6428
Line ID : -

และ(8) อ.บุ้งคล้า ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น จันทร์ พุธ และศุกร์
09 5460 3565
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองสกลนคร
ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ดงมะไฟ
(2) อ.สว่างแดนดิน
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.พังโคน
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.วานรนิวาส
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.กุสุมาลย์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(6) อ.พรรณนานิคม
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.อากาศอำนวย
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – เสาร์
08 6636 8063
(หน่วยรถ)

227 หมู่ที่ 4 ถนนนาคำ-นาเวง บ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ 0 4274 3192
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9569 5773
Line ID : -

(8) อ.คำตากล้า (9) อ.เจริญศิลป์ และ(10) อ.บ้านม่วง ให้บริการในเขตเทศบาล (NTC บึงกาฬส่ง) จันทร์-เสาร์
09 5460 3565
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองนครพนม ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.โพนสวรรค์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.ท่าอุเทน
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
08 8515 9782
(หน่วยรถ)

227 หมู่ที่ 4 ถนนนาคำ-นาเวง บ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ 0 4274 3192
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9569 5773
Line ID : -

(4) อ.ศรีสงคราม ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.นาหว้า
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(6) อ.นาแก
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.เรณูนคร
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(8) อ.ธาตุพนม
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 8515 9782
(หน่วยรถ)

และ(9) อ.บ้านแพง ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(NTC บึงกาฬส่ง)
จันทร์-เสาร์
09 5460 3565
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองสุรินทร์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
08 9280 6037
(หน่วยรถ)

30 ถนนพิชิตณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์ 0 4451 9095
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1173 2655
Line ID : ntc_surin

และ(2) อ.ปราสาท
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 9280 6037
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองบุรีรัมย์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.กระสัง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
08 1600 9324
(หน่วยรถ)

30 ถนนพิชิตณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์ 0 4451 9095
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1173 2655
Line ID : ntc_surin

(3) อ.นางรอง
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(4) อ.ประโคนชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 1600 9324
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองศรีสะเกษ
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.วังหิน

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.ขุขันธ์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.ขุณหาญ

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.กันทรลักษ์

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.จานใหญ่
(6) อ.ศรีรัตน์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.พยุห์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(8) อ.อุทุมพรพิสัย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(9) อ.ราษีไศล

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(10) อ.ไพรบึง ติดถนนโชคชัย-เดชอุดม หมายเลข 24

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
อังคาร – อาทิตย์
08 8041 1135
(หน่วยรถ)

90/22-23 หมู่ที่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 0 4563 4095
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1725 0379
Line ID : ntc_sisaket(11) อ.ห้วยทับทัน

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(12) อ.กันทรารมย์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(13) อ.ปรางกู่

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(14) อ.เบญจลักษ์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(15) อ.ยางชุมน้อย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์
09 4394 3053
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองยโสธร ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.คำเขื่อนแก้ว
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.ค้อวัง
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
อังคาร – อาทิตย์
08 1579 9536
(หน่วยรถ)

90/22-23 หมู่ที่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 0 4563 4095
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1725 0379
Line ID : ntc_sisaket

และ(4) อ.เลิงนกทา
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (NTC อำนาจเจริญ ส่ง)
อังคาร -อาทิตย์
08 7436 9933
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองอุบลราชธานี
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ตำบลในเมือง ตำบลอุบล ตำบลขามใหญ่ ตำบลแจระแม
ตำบลไร่น้อย และตำบลปทุม
(2) อ.วารินชำราบ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ตำบลวารินชำราบ ตำบลโนนผึ้ง ตำบลธาตุ
และตำบลศรีไค (ม.อุบล ราคาเริ่มต้น 120 บาท)
จันทร์-เสาร์
09 3321 9834
(หน่วยรถ)

80/422 หมู่ที่ 23 หมู่บ้านการเคหะอุบลฯ ถนนเลี่ยงเมืองอุบล-ตระการ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ 0 4531 7153
แฟกซ์ 0 4531 7154
มือถือ 08 1878 1156
Line ID : ntc-ubonratchathani

(3) อ.เดชอุดม
ให้บริการในเขตเทศบาล และเทศบาลตำบลนาส่วง
จันทร์ และพฤหัสบดี
09 321 9836
(หน่วยรถ)

(4) อ.สว่างวีระวงศ์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.พิบูลมังสาหาร

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
อังคาร และศุกร์
09 321 9836
(หน่วยรถ)


(6) อ.เหล่าเสือโก้ก

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.ตระการพืชผล

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
พุธ และเสาร์
09 321 9836
(หน่วยรถ)

และ(8) อ.ม่วงสามสิบ
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (NTC อำนาจเจริญ ส่ง)
อังคาร -อาทิตย์
08 7436 9933
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองมุกดาหาร
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(2) อ.นิคมคำสร้อย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์-อาทิตย์
08 7436 9922
(หน่วยรถ)

1/4 ซอยพลธิราช ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
โทรศัพท์ 0 4263 1197
แฟกซ์ -
มือถือ 08 0421 5634
Line ID : ntc_mukdahan

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองอำนาจ
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.เสนางคนิคม

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(3) อ.ลืออำนาจ

เฉพาะลูกค้าที่อยู่เส้น ถนนชยางกรู
อังคาร-อาทิตย์
08 7436 9933
(หน่วยรถ)

1/4 ซอยพลธิราช ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
โทรศัพท์ 0 4263 1197
แฟกซ์ -
มือถือ 08 0421 5634
Line ID : ntc_mukdahan