ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองนครราชสีมา
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลโพธิ์กลาง ตำบลหนองบัวศาลา ตำบลหนองระเวียง ตำบลโคกกรวด ตำบลชัยมงคล ตำบลสุรนารี ค่ายสุรนารี และค่ายสุรธรรมพิทักษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ราคาเริ่มต้น 150 บาท)
จันทร์ – เสาร์
08 5710 1420
(หน่วยรถ)

1230 หมู่ที่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30310
โทรศัพท์ 0 4492 8816
แฟกซ์ -
มือถือ 08 5710 1420
Line ID : ntc_korat

อำเภอโนนไทย
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลบ้านโคกสวาย และตำบลพระทองคำ
อำเภอด่านขุนทด

ให้บริการในเขตเทศบาล (วัดบ้านไร่ ราคาเริ่มต้น 120 บาท)
อำเภอปักธงชัย และอำเภอโชคชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล (ชำระเงินต้นทางเท่านั้น)
จันทร์ กับ พฤหัสบดี
08 5710 1420
(หน่วยรถ)

อำเภอขามทะเลสอ
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 5710 1420
(หน่วยรถ)

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโนนสูง อำเภอพิมาย อำเภอคง อำเภอโนนแดง อำเภอประทายอำเภอสีดา อำเภอบัวลาย และอำเภอบัวใหญ่
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์-เสาร์
08 5710 1420
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองชัยภูมิ
ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลบ้านค่าย
อำเภอจัตุรัส

ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลโนนจาน
อำเภอบ้านเขว้า

ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – เสาร์
08 1966 5471
(หน่วยรถ)

1230 หมู่ที่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30310
โทรศัพท์ 0 4492 8816
แฟกซ์ -
มือถือ 08 5710 1420
Line ID : ntc_korat

อำเภอหนองบัวระเหว ให้บริการในเขตเทศบาล
อำเภอบ้านเขว้า
ตำบลตลาดแร้ง
อำเภอจัตุรัส

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลส้มป่อย และตำบลหนองบัวบาน
อำเภอบ้านแท่น และอำเภอหนองบัวแดง

ให้บริการในเขตเทศบาล ตำบลหลวงศิริ และตำบลกุดชุมแสง (NTC ชุมแพส่ง)
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 1966 5471
(หน่วยรถ)

อำเภอบำเหน็จณรงค์ ให้บริการในเขตเทศบาล อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์
08 1966 5471
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองขอนแก่น
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลแดงน้อย ตำบลบ้านทุ่ม และตำบลแดงใหญ่
อำเภอบ้านฝาง
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – เสาร์
08 8319 0164
(หน่วยรถ)

288 หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ 0 4346 5564
แฟกซ์ 0 4346 5623
มือถือ 08 6234 8593
Line ID : ntckhonkaen

อำเภอเมืองขอนแก่น
ตำบลท่าพระ ตำบลสำราญ ตำบลโนนท่อน และตำบลโคกสี ถนนเส้นบายพาสอำเภอเชียงยืน (NTC มหาสารคามส่ง)
อำเภอน้ำพอง (เก่า-ใหม่) อำเภอบ้านแฮด อำเภอโนนสมบรูณ์ อำเภอบ้านไผ่ อำเภอโนนศิลา และอำเภอพล (NTC มหาสารคามส่ง)
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์-เสาร์
08 5710 1420
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองมหาสารคาม
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาสารคาม ราคาเริ่มต้น 150 บาท)
อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอเชียงยืน อำเภอกันทรวิชัย อำเภอกุดรัง อำเภอบรบือ และอำเภอวาปีปทุม

ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – เสาร์
08 3147 2836
(หน่วยรถ)

202 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ 0 4371 2704
แฟกซ์ -
มือถือ 08 7224 6154
Line ID : -

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอร่องคำ อำเภอกมลาไสย และอำเภอฆ้องชัย (ให้บริการในเขตเทศบาล) จันทร์ – เสาร์
08 4514 0908
(หน่วยรถ)

202 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ 0 4371 2704
แฟกซ์ -
มือถือ 08 7224 6154
Line ID : -

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมืองสรวง อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภออาจสามารถ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพนทอง อำเภอธวัชบุรี อำเภอจังหาร และอำเภอเกษตรวิสัย (ให้บริการในเขตเทศบาล) จันทร์ – เสาร์
08 4514 0908
(หน่วยรถ)

1/19 ถนนบ้านท่านคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000 โทรศัพท์ 0 4351 2783
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1055 8393
Line ID : -

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองอุดรธานี
ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลนาข่า ส่วนตำบลเชียงพิณ มารับเองที่ศูนย์ NTC อุดรธานี
อำเภอหนองหาน NTC สกลนครส่ง

อำเภอบ้านดุง และอำเภอทุ่งฝน NTC บึงกาฬส่ง

อำเภอหนองวัวซอ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลหมากหญ้า ตำบลโนนทัน และตำบลนิคมสงเคราะห์ NTC หนองบัวลำภู ส่ง (เฉพาะ ถนนอุดร-เลย***ส่ง อังคาร-อาทิตย์)
จันทร์ – เสาร์
08 9623 5891
(หน่วยรถ)

4/5 ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 4 (สนามม้า) ถนนนิตโย ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ 0 4292 0771
แฟกซ์ 0 4292 0771
มือถือ 08 9623 5891
Line ID : ntc-udonthani

อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลโนนสูง และตำบลหนองไผ่ จันทร์ กับ พฤหัสบดี
08 0187 9972
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ให้บริการในเขตเทศบาล จันทร์ – เสาร์
08 0187 9972
(หน่วยรถ)

4/5-7 ซอยรุ่งเรือง (สนามม้า) ถนนนิตโย ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ 0 4292 0771
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9623 5891
Line ID : ntc-udonthani

อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง และอำเภอศรีบุญเรือง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลยางหล่อ ตำบลเนินสูงเปลือย ตำบลเมืองใหม่ และตำบลหันนางาม
จันทร์-เสาร์
08 0187 9972
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองเลย อำเภอเอราวัณ และอำเภอวังสะพุง
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – เสาร์
09 3328 9608
(หน่วยรถ)

582 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000
โทรศัพท์ 0 4281 5391
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9711 4993
Line ID : ntc loei

อำเภอเชียงคาน
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลเชียงคาน ตำบลธาตุ และตำบลนาซ่าว (บ้านนาบอน)
อำเภอเมือง
ตำบลนาแขม ตำบลศรีสองรัก และตำบลนาอ้อ
อาทิตย์ และพฤหัสบดี
09 3328 9608
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองหนองคาย ให้บริการในเขตเทศบาล
อำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี และอำเภอเฝ้าไร่ (NTC บึงกาฬ ส่ง)
จันทร์ – เสาร์
08 1263 3690 และ 08 0007 4423
(หน่วยรถ)

238 หมู่ที่ 3 ถนนมีชัย ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
โทรศัพท์ 0 4246 7160
แฟกซ์ 0 4241 3235
มือถือ 08 1263 3690
Line ID : ntc nongkhai

อำเภอเมืองหนองคาย
ตำบลบ้านเดื่อ ตำบลหาดคำ ตำบลบ้านปะโค และตำบลเวียงคุก
อำเภอท่าบ่อ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลบ้านเดื่อ ตำบลหนองนาง ตำบลบ้านถ่อน ตำบลกองนาง ตำบลโพนสา ตำบลท่ามะเฟื่อง และตำบลน้ำโมง
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 1263 3690 และ 08 0007 4423
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอพรเจริญ อำเภอศรีวิไล อำเภอบึงโขงหลวง อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย และอำเภอปากคาด ให้บริการในเขตเทศบาล จันทร์ – เสาร์
09 5460 3565
(หน่วยรถ)

128/2 หมู่ที่ 10 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
โทรศัพท์ 0 4249 2926
แฟกซ์ -
มือถือ 08 5456 6428
Line ID : -

อำเภอบุ้งคล้า ให้บริการในเขตเทศบาล จันทร์ พุธ และศุกร์
09 5460 3565
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองสกลนคร
ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลดงมะไฟ
อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพังโคน อำเภอวานรนิวาส อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอพรรณนานิคม และอำเภออากาศอำนวย ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – เสาร์
08 6636 8063
(หน่วยรถ)

227 หมู่ที่ 4 ถนนนาคำ-นาเวง บ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ 0 4274 3192
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9569 5773
Line ID : -

อำเภอโคกศรีสุพรรณ ให้บริการในเขตเทศบาล จันทร์ พุธ และศุกร์
08 6636 8063
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองนครพนม อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอท่าอุเทน ให้บริการในเขตเทศบาล จันทร์ – เสาร์
08 8515 9782
(หน่วยรถ)

227 หมู่ที่ 4 ถนนนาคำ-นาเวง บ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ 0 4274 3192
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9569 5773
Line ID : -

อำเภอโคกศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอนาแก อำเภอเรณูนคร และอำเภอธาตุพนม
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 8515 9782
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองสุรินทร์ ให้บริการในเขตเทศบาล จันทร์ – เสาร์
08 9280 6037
(หน่วยรถ)

30 ถนนพิชิตณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์ 0 4451 9095
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1173 2655
Line ID : ntc_surin

อำเภอปราสาท ให้บริการในเขตเทศบาล จันทร์ พุธ และศุกร์
08 9280 6037
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอกระสัง
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – เสาร์
08 1600 9324
(หน่วยรถ)

30 ถนนพิชิตณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์ 0 4451 9095
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1173 2655
Line ID : ntc_surin

อำเภอนางรอง และอำเภอประโคนชัย
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 1600 9324
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองศรีสะเกษ ให้บริการในเขตเทศบาล
อำเภอวังหิน อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุณหาญ อำเภอกันทราลักษ์ อำเภอศรีรัตน์ อำเภอพยุห์ และ (อำเภอไพรบึง ติดเส้น 24 โชคชัย-เดชอุดม)
อังคาร – อาทิตย์
08 8041 1135
(หน่วยรถ)

90/22-23 หมู่ที่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 0 4563 4095
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1725 0379
Line ID : ntc_sisaket

อำเภอกันทรารมย์ อำเภอปรางกู่ อำเภอเบญจลักษ์ และอำเภอยางชุมน้อย ให้บริการในเขตเทศบาล อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์
09 4394 3053
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองยโสธร ให้บริการในเขตเทศบาล
อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอราศีไศล อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอค้อวัง
ให้บริการในเขตเทศบาล
อังคาร – อาทิตย์
08 1579 9536
(หน่วยรถ)

90/22-23 หมู่ที่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 0 4563 4095
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1725 0379
Line ID : ntc_sisaket

อำเภอเลิงนกทา NTC อำนาจเจริญ ส่ง
ให้บริการในเขตเทศบาล
อังคาร -อาทิตย์
08 7436 9933
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ เทศบาลนครอุบล เทศบาลตำบลอุบล เทศบาลขามใหญ่ ตำบลแจระแม ตำบลไร่น้อย และตำบลประทุม
อำเภอวารินชำราบ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลแสนสุข ตำบลโนนผึ้ง ตำบลธาตุ และตำบลศรีไค
(ม.อุบล ราคาเริ่มต้น 120 บาท)
จันทร์-เสาร์
09 3321 9834
(หน่วยรถ)

80/422 หมู่ที่ 23 หมู่บ้านการเคหะอุบลฯ ถนนเลี่ยงเมืองอุบล-ตระการ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ 0 4531 7153
แฟกซ์ 0 4531 7154
มือถือ 08 1878 1156
Line ID : ntc-ubonratchathani

อำเภอเดชอุดม
ให้บริการในเขตเทศบาล และเทศบาลตำบลนาส่วง
จันทร์ และพฤหัสบดี
09 321 9836
(หน่วยรถ)

อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอพิบูลมังสาหาร
ให้บริการในเขตเทศบาล
อังคาร และศุกร์
09 321 9836
(หน่วยรถ)

อำเภอเหล่าเสือโก้ก และอำเภอตระการพืชผล
ให้บริการในเขตเทศบาล
พุธ และเสาร์
09 321 9836
(หน่วยรถ)

อำเภอม่วงสามสิบ NTC อำนาจเจริญ ส่ง
ให้บริการในเขตเทศบาล
อังคาร -อาทิตย์
08 7436 9933
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองอำนาจ ให้บริการในเขตเทศบาล
อำเภอเสนางคนิคม อำเภอลืออำนาจ เฉพาะลูกค้าที่อยู่เส้น ถนนชยางกรู
ให้บริการในเขตเทศบาล
อังคาร-อาทิตย์
08 7436 9933
(หน่วยรถ)

1/4 ซอยพลธิราช ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
โทรศัพท์ 0 4263 1197
แฟกซ์ -
มือถือ 08 0421 5634
Line ID : ntc_mukdahan

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองมุกดาหาร ให้บริการในเขตเทศบาล
อำเภอนิคมคำสร้อย
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์-อาทิตย์
08 7436 9922
(หน่วยรถ)

1/4 ซอยพลธิราช ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
โทรศัพท์ 0 4263 1197
แฟกซ์ -
มือถือ 08 0421 5634
Line ID : ntc_mukdahan

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอชุมแพ
ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลไชยสอ ตำบลหนองไผ่ และตำบลโนนหัน
อำเภอหนองเรือ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลดอนโมง ตำบลจระเข้ ตำบลบ้านกง ตำบลท่าศาลา ตำบลบ้านเม็ง และตำบลหนองแก
อำเภอภูเวียง

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลโนนทัน ตำบลบ้านกุดฉิม ตำบลโนนทอง ตำบลบ้านถ้ำแข้ และตำบลบ้านศิลา
อำเภอบ้านแท่น

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลบ้านสระพัง และตำบลบ้านสามพาด
อำเภอสีชมพู

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลหนองไผ่นาดี ตำบลศรีสุข ตำบลบ้านโคกไม้งาม และตำบลวังเพิ่ม
อำเภอภูเขียว

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลโคกสะอาด ตำบลผักปัง ตำบลบ้านแก้ง ตำบลหนองตูม ตำบลโอโล ตำบลกวางโจน ตำบลบ้านเพชร และตำบลธาตุทอง
อำเภอคอนสาร

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลดงกลาง ตำบลโนนคูณ ตำบลห้วยยาง ตำบลทุ่งนาเลา และตำบลดงบัว
อำเภอแก้งคร้อ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลหนองขาม ตำบลช่องสามหมอ และตำบลหนองไผ่
อำเภอเกษตรสมบรูณ์

ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลบ้านเป้า
จันทร์ – เสาร์
09 9012 1105
(หน่วยรถ)

157/3 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130
โทรศัพท์ 09 9012 1104
แฟกซ์ -
มือถือ 09 9012 1105
Line ID : 0990121104

อำเภอภูผาม่าน ให้บริการในเขตเทศบาล อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์
09 9012 1105
(หน่วยรถ)