ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองนครราชสีมา
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.หนองไผ่ล้อม ต.โพธิ์กลาง และ ต.หัวทะเล
จันทร์ – เสาร์
และ อาทิตย์ เปิดถึง 12:00 น.

1230 ม.13 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30310
โทรศัพท์ 0 4492 8816
แฟกซ์ –
มือถือ 08 4609 3619
Line ID : ntc_korat

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 5710 1420 (โคราช)
08 1966 5471 (ชัยภูมิ)


(1.1) อ.เมืองนครราชสีมา
ต.หนองบัวศาลา ต.หนองระเวียง และ เขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี
(2) อ.โนนไทย

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.โคกสวาย
(3) อ.พระทองคำ

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.ด่านขุนทด

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.กุดพิมาน
(วัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณ ราคาเริ่มต้น 120 บาท)
จันทร์-เสาร์


(5) อ.เฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะถนนมิตรภาพ)

(6) อ.โนนสูง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.พิมาย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(8) อ.คง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(9) อ.โนนแดง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(10) อ.ประทาย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(11) อ.สีดา

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(12) อ.บัวลาย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(13) อ.บัวใหญ่

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์-อาทิตย์


(1.2) อ.เมืองนครราชสีมา
ต.โคกกรวด ต.สุรนารี
(ม.สุรนารี เริ่มต้น 150 บาท เก็บเงินต้นทาง เท่านั้น)

(5.1) อ.เฉลิมพระเกียรติ
ต.ท่าช้าง
(14) อ.ขามทะเลสอ

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ พุธ และ ศุกร์


(1.3) อ.เมืองนครราชสีมา
ต.ไชยมงคล
(15) อ.ปักธงชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ (16) อ.โชคชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์-พฤหัสบดี

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองชัยภูมิ (NTC โคราช ส่ง)
ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.บ้านค่าย และ ต.โนนจาน
(2) อ.จัตุรัส (NTC โคราชส่ง)

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.บ้านเขว้า (NTC โคราช ส่ง)

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์

1230 ม.13 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30310
โทรศัพท์ 0 4492 8816
แฟกซ์ –
มือถือ 08 4609 3619
Line ID : ntc_korat

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 5710 1420 (โคราช)
08 1966 5471 (ชัยภูมิ)


(2.1) อ.จัตุรัส (NTC โคราชส่ง)

ต.หนองบัวโคก
(2.2) อ.จัตุรัส (NTC โคราช ส่ง)

ต.ส้มป่อย และ ต.หนองบัวบาน
(3.1) อ.บ้านเขว้า (NTC โคราช ส่ง)

ต.ตลาดแร้ง
(4) อ.หนองบัวระเหว (NTC โคราช ส่ง)

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ พุธ และ ศุกร์


(5) อ.บำเหน็จณรงค์ (NTC โคราช ส่ง)

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
อังคาร พฤหัสบดี และ เสาร์


(6) อ.บ้านแท่น (NTC ชุมแพ ส่ง)

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.บ้านสระพัง
(7) อ.ภูเขียว (NTC ชุมแพ ส่ง)

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ภูเขียว ต.โคกสะอาด ต.ผักปัง ต.บ้านแก้ง ต.หนองตูม ต.โอโล ต.กวางโจน ต.บ้านเพชร และ ต.ธาตุทอง
(8) อ.คอนสาร (NTC ชุมแพ ส่ง)

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.คอนสาร ต.ดงกลาง ต.โนนคูณ ต.ห้วยยาง ต.ทุ่งนาเลา
และ ต.ดงบัง
(9) อ.แก้งคร้อ (NTC ชุมแพ ส่ง)

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.แก้งคร้อ ต.หนองขาม ต.ช่องสามหมอ และ ต.หนองไผ่
และ (10) อ.เกษตรสมบรูณ์ (NTC ชุมแพ ส่ง)

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.บ้านเป้า
อังคาร-อาทิตย์

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองขอนแก่น
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.พระลับ ต.พระคือ ต.บ้านทุ่ม ต.บ้านค้อ ต.สาวะถี
ต.แดงน้อย ต.แดงใหญ่ และ บ้านหว้า (ม.ขอนแก่น
ราคาเริ่มต้น 120 บาท)

(2) อ.บ้านฝาง

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.บ้านฝาง
จันทร์-อาทิตย์

288 บ้านโนนม่วง ม.3 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ 0 4346 5564
แฟกซ์ 0 4346 5623
มือถือ 08 6234 8593
Line ID : ntckhonkaen

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 9714 9909 และ
08 8319 0164-67

(1.1) อ.เมืองขอนแก่น (NTC มหาสารคาม ส่ง )
ต.ท่าพระ ต.สำราญ ต.โนนท่อน ต.โคกสี และ ต.ดอนหัน
จันทร์ – อาทิตย์


(3) อ.พระยืน (NTC มหาสารคาม ส่ง )

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.พระยืน (เส้นบายพาส)
(4) อ.น้ำพอง (เก่า-ใหม่) (NTC มหาสารคาม ส่ง )

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.น้ำพอง ต.หนองกุง ต.กุดน้ำใส ต.ม่วงหวาน ต.วังชัย และ ต.สะอาด
(5) อ.บ้านแฮด (NTC มหาสารคาม ส่ง )

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.บ้านแฮด ต.โคกสำราญ และ ต.โนนสมบรูณ์
(6) อ.บ้านไผ่ (NTC มหาสารคาม ส่ง )

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.บ้านไผ่ ต.หัวหนอง ต.หินตั้ง และ ต.เมืองเพีย
(7) อ.โนนศิลา (NTC มหาสารคาม ส่ง )

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ตำบลโนนศิลา
(8) อ.พล (NTC มหาสารคาม ส่ง )

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ลอมคอม ต.โนนข่า ต.เพ็กใหญ่ ต.เก่างิ้ว
และ ต.โจดหนองแก
(9) อ.แวงน้อย (NTC มหาสารคาม ส่ง )

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.แวงน้อย
(10) อ.แวงใหญ่ (NTC มหาสารคาม ส่ง )

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.แวงใหญ่ และ ต.คอนฉิม
(11) อ.มัญจาคีรี (NTC มหาสารคาม ส่ง )

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.กุดเค้า
(12) อ.ชนบท (NTC มหาสารคาม ส่ง )

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ชนบท
(13) อ.หนองสองห้อง (NTC มหาสารคาม ส่ง )

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.หนองสองห้อง
(14) อ.โคกโพธิ์ไชย (NTC มหาสารคาม ส่ง )

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.บ้านโคก

(15) อ.ชุมแพ (NTC ชุมแพ ส่ง)

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ชุมแพ ต.ไชยสอ ต.หนองไผ่ และ ต.โนนหัน
(16) อ.หนองเรือ (NTC ชุมแพ ส่ง )

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.หนองเรือ ต.ดอนโมง ต.จระเข้ ต.บ้านกง ต.บ้านเม็ง ต.หนองแก ต.โนนทัน และ ต.โนนทอง
(17) อ.ภูเวียง (NTC ชุมแพ ส่ง )

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ภูเวียง และ ต.สงเปื่อย
และ (18) อ.สีชมพู (NTC ชุมแพ ส่ง)

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.สีชมพู ต.ศรีสุข และ ต.วังเพิ่ม
อังคาร-อาทิตย์

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.ชุมแพ (จังหวัดขอนแก่น)
ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ชุมแพ ต.ไชยสอ ต.หนองไผ่ และ ต.โนนหัน
(2) อ.หนองเรือ (จังหวัดขอนแก่น)

ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.หนองเรือ ต.ดอนโมง ต.จระเข้ ต.บ้านกง ต.บ้านเม็ง ต.หนองแก ต.โนนทัน และ ต.โนนทอง
(3) อ.ภูเวียง (จังหวัดขอนแก่น)

ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ภูเวียง และ ต.สงเปือย
และ (4) อ.สีชมพู (จังหวัดขอนแก่น)

ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.สีชมพู ต.ศรีสุข และ ต.วังเพิ่ม
อังคาร – อาทิตย์

17/5 ม.2 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130
โทรศัพท์ 0 4331 1538
แฟกซ์ -
มือถือ 098-2435002 และ 087-2246154
Line ID : -

เบอร์โทรหน่วยรถ
09 9012 1105

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองมหาสารคาม
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ตลาด ต.แวงน่าง ต.ท่าสองคอน ต.แก่งเลิ้งจาน และ ต.เกิ้ง (ม.เทคโนโลยีมหาสารคาม ราคาเริ่มต้น 150 บาท)
(2) อ.โกสุมพิสัย

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.แพง ต.หนองบอน ต.หัวขวาง ต.แก้งแก และ ต.เขวาไร่
(3) อ.กันทรวิชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.โคกพระ ต.ขามเรียง ต.ท่าขอนยาง ต.คันธารราษฎร์ และ ต. มะค่า
จันทร์ – อาทิตย์

202 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ 0 4371 2704
แฟกซ์ –
มือถือ 08 7224 6154
Line ID : -

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 3147 2836 (มหาสารคาม)
08 4514 0908 (กาฬสินธ์)


(4) อ.เชียงยืน

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เชียงยืน ต.โพนทอง ต.เสือเฒ่า และ ต.กู่ทอง
(5) อ.วาปีประทุม

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.โคกสีทองหลาง ต.ดงใหญ่ และ ต.หนองแสง
(6) อ.กุดรัง

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.กุดรัง และ ต.โพธิ์
(7) อ.บรบือ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.บรบือ และ ต.ยาง
และ (8) อ.แกดำ

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.แกดำ
อังคาร – อาทิตย์

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองกาฬสินธุ์
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เหนือ ต.หลุบ ต.ไผ่ ต.ลำพาน ต.บึงวิชัย ต.ห้วยโพธิ์ ต.หนองกุง ต.กลางหมื่น และ ต.นาจารย์
(2) อ.ยางตลาด

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ยางตลาด ต.อุ่มเม่า ต.หัวนาคำ ต.โคกสี ต.ดอนสมบรูณ์ และ ต.คลองขาม
(3) อ.สหัสขันธ์

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.สหัสขันธ์ ต.โนนบุรี และ ต.นิคม
(4) อ.สมเด็จ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.สมเด็จ ต.ศรีสมเด็จ ต.หนองแวง และ ต.ลำห้วยหลัว
(5) อ.กมลาไสย

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.กมลาไสย ต.หนองแปน ต.โคกสมบรูณ์ ต.หลักเมือง ต.ดงลิง และ ต.ธัญญา
(6) อ.ร่องคำ

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ร่องคำ
และ (7) อ.ฆ้องชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ฆ้องชัย

จันทร์-อาทิตย์

202 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ 0 4371 2704
แฟกซ์ –
มือถือ 08 7224 6154
Line ID : -

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 3147 2836 (มหาสารคาม)
08 4514 0908 (กาฬสินธ์)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองร้อยเอ็ด
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ในเมือง ต.ปอภาร ต.สีแก้ว ต.ขอนแก่น และ ต.โนนรัง
จันทร์ – อาทิตย์

1/19 ถ.บ้านท่านคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
โทรศัพท์ 043-512783
แฟกซ์ -
มือถือ 08 7224 6154
Line ID : -

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 1055 8393 และ
06 1105 3826

(2) อ.ศรีสมเด็จ
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ศรีสมเด็จ ต.โพธิ์สัย และ ต.หนองแวงควง
(3) อ.จตุรพักตรพิมาน
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.หัวช้าง ต.ดงแดง ต.โคกล่าม ต.ดงกลาง
และ ต.เมืองหงส์
(4) อ.เมืองสรวง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เมืองสรวง และ ต.กกกุง
(5) อ.สุวรรณภูมิ
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.สระคู ต.ดอกไม้ และ ต.หัวโทน
(6) อ.ทุ่งเขาหลวง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ทุ่งเขาหลวง ต.เทอดไทย และ ต.มะบ้า
(7) อ.เสลภูมิ
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ขวัญเมือง ต.กลาง ต.หนองหลาง ต.ขวาว และ
ต.เกาะแก้ว
(8) อ.โพนทอง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.สระนกแก้ว ต.แวง ต.โนนชัยศรี ต.อุ่มเม่า ต.นาอุดม
และ ต.สว่าง
(9) อ.ธวัชบุรี
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ธวัชบุรี ต.หนองพอก ต.ธงธานี ต.อุ่มเม้า ต.ไพศาล ต.มะอึ ต.นิเวศน์ ต.ราชธานี และ ต.หนองไผ่
(10) อ.เกษตรวิสัย
ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.เกษตรวิสัย
(11) อ.จังหาร
ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.จังหาร
และ (12) อ.อาจสามารถ
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.อาจสามารถ ต.หนองขาม ต.โพนเมือง ต.โหรา และ ต.บ้านดู่
อังคาร – อาทิตย์

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองอุดรธานี
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(ต.นาข่า และ ต.เชียงพิณ รับเอง NTC อุดรธานี)
(2) อ.บ้านดุง (3) อ.ทุ่งฝน (NTC บึงกาฬ ส่ง)
จันทร์ – เสาร์

4/5 ซ.รุ่งเรือง ม.4 (สนามม้า) ถ.นิตโย ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ 0 4292 0771
แฟกซ์ 0 4292 0771
มือถือ 08 9623 5891
Line ID : ntc-udonthani

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 0187 9972

(1.1) อ.เมืองอุดรธานี
ต.โนนสูง และ ต.หนองไผ่
จันทร์ กับ พฤหัสบดี


(4) อ.หนองหาน (NTC สกลนคร ส่ง)

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ (5) อ.หนองวัวซอ (NTC หนองบัวลำภู ส่ง)

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.หมากหญ้า ต.โนนทัน และ ต.นิคมสงเคราะห์
เฉพาะ ถนนอุดร-เลย
อังคาร-อาทิตย์

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองหนองบัวลำภู
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.นากลาง
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.นาวัง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ (4) อ.ศรีบุญเรือง

ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ยางหล่อ ต.เนินสูงเปลือย ต.เมืองใหม่ และ ต.หันนางาม
จันทร์ – อาทิตย์

4/5-7 ซ.รุ่งเรือง (สนามม้า) ถ.นิตโย ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ 0 4292 0771
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9623 5891
Line ID : ntc-udonthani

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 0187 9972

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองเลย
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.เอราวัณ
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.วังสะพุง
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – อาทิตย์

582 ม.1 ถ.มะลิวัลย์ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
โทรศัพท์ 0 4203 5399
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9711 4995
Line ID : ntc loei

เบอร์โทรหน่วยรถ
09 3328 9608


(1.1) อ.เมืองเลย
ต.นาแขม ต.ศรีสองรัก และ ต.นาอ้อ
และ (4) อ.เชียงคาน
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เชียงคาน ต.ธาตุ ต.นาซ่าว และ ต.นาบอน
อาทิตย์ และ พฤหัสบดี

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองหนองคาย
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(มข.วิทยาเขตหนองคาย ราคาเริ่มต้น 150 บาท)

(2) อ.โพนพิสัย (3) อ.รัตนวาปี (4) อ.เฝ้าไร่ (NTC บึงกาฬ ส่ง)
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์

238 ม.3 ถ.มีชัย ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
โทรศัพท์ 0 4246 7160
แฟกซ์ 0 4241 3235
มือถือ 09 2447 2842
Line ID : ntc nongkhai

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 1263 3690 และ
08 0007 4423


(1.1) อ.เมืองหนองคาย

ต.ปะโค และ ต.เวียงคุก
และ (5) อ.ท่าบ่อ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.ท่าบ่อ ต.บ้านเดื่อ ต.หนองนาง ต.บ้านถ่อน ต.กองนาง ต.โพนสา และ ต.น้ำโมง
จันทร์ พุธ และ ศุกร์

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองบึงกาฬ ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.พรเจริญ
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.ศรีวิไล
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.บึงโขงหลง
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.เซกา
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(6) อ.โซ่พิสัย
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.ปากคาด
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์

128/2 ม.10 ถ.บึงกาฬ-พังโคน ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
โทรศัพท์ 0 4249 2926
แฟกซ์ –
มือถือ 08 5456 6428
Line ID : -

เบอร์โทรหน่อยรถ
09 5460 3565

และ (8) อ.บุ้งคล้า ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น จันทร์ พุธ และ ศุกร์

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองสกลนคร
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ธาตุเชิงชุม ต.ดงมะไฟ ต.ท่าแร่ และ ต.โนนหอม
(2) อ.พรรณนานิคม

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.พอกน้อย ต.นาหัวบ่อ ต.ช้างมิ่ง และ ต.นาใน
จันทร์-อาทิตย์

227 ม.4 ถ.นาคำ-นาเวง บ้านดงพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ 0 4297 0145
แฟกซ์ –
มือถือ 08 9569 5773
Line ID : -

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 6636 8063 (สกลนคร)
08 7952 0969 (นครพนม)


(3) อ.สว่างแดนดิน

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ค้อใต้ ต.ทรายมูล ต.ดอนเขือง ต.บงใต้ และ ต.โคกศรี
(4) อ.พังโคน

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ม่วงไข่ ต.ไฮหย่อง ต.พังโคน ต.แร่ และ ต.ต้นผึ้ง
(5) อ.วานรนิวาส

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ศรีวิชัย และ ต.ดอนสวรรค์
(6) อ.อากาศอำนวย

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.อากาศอำนวย และ ต.โพนแพง
อังคาร-อาทิตย์


(7) อ.กุสุมาลย์

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.กุสุมาลย์ ต.นาโพธิ์ และ ต.โพธิไพรศาล
(8) อ.คำตากล้า (9) อ.บ้านม่วง (10) อ.เจริญศิลป์
(NTC บึงกาฬ ส่ง)
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์-เสาร์


และ (11) อ.โคกศรีสุพรรณ

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ตองโขบ
จันทร์ พุธ และ ศุกร์

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองนครพนม
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.หนองแสง ต.หนองญาติ ต.อาจสามารถ ต.กุรุคุ ต.บ้านผึ้ง ต.นาราชควาย ต.ท่าค้อ และ ต.นาทราย
(2) อ.โพนสวรรค์

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.โพนบก ต.นาใน และ ต.โพนจาน
(3) อ.ท่าอุเทน

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เวินพระบาท และ ต.โนนตาล
(4) อ.บ้านแพง (NTC บึงกาฬ ส่ง)

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์

227 บ้านดงพัฒนา ม. 4 ถ.นาคำ-นาเวง ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ 0 4297 0145
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9569 5773
Line ID : -

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 6636 8063 (สกลนคร)
08 7952 0969 (นครพนม)


(5) อ.เรณูนคร

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เรณูนคร ต.โพนทอง ต.หนองยางชิ้น และ ต.โคกหินแห่
(6) อ.ธาตุพนม

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ธาตุพนมเหนือ ต.พระกลางทุ่ง ต.ฝั่งแดง และ ต.นาถ่อน
(7) อ.นาแก

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.นาแก ต.หนองบ่อ ต.พระซอง ต.บ้านแก้ง ต.พุ่มแก ต.หนองสังข์ และ ต.ก้านเหลือง
จันทร์ พุธ และ ศุกร์


(8) อ.ศรีสงคราม

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ศรีสงคราม ต.บ้านข่า ต.โพนสว่าง และ ต.ท่าบ่อ
และ (9) อ.นาหว้า

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.นาหว้า ต.นาคูณใหญ่ และ ต.นางัว
อังคาร-อาทิตย์

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองสุรินทร์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – อาทิตย์

30 ถ.พิชิตณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์ 0 4451 9095
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1173 2655
Line ID : ntc_surin

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 9280 6037

และ (2) อ.ปราสาท
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ พุธ และ ศุกร์

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองบุรีรัมย์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.กระสัง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์

30 ถ.พิชิตณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์ 0 4451 9095
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1173 2655
Line ID : ntc_surin

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 1600 9324

(3) อ.นางรอง
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ (4) อ.ประโคนชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ พุธ และ ศุกร์

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองศรีสะเกษ
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เมืองเหนือ ต.เมืองใต้ ต.หนองครก ต.โพธิ์ ต.โพนข่า ต.หญ้าปล้อง และ ต.น้ำคำ
จันทร์– อาทิตย์


(2) อ.วังหิน

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.บุสูง ต.ดวนใหญ่ และ ต.ตลาดไท
(3) อ.ศรีรัตน์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.พยุห์

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.พยุห์
(5) อ.ขุณหาญ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ขุนหาญ ต.สิ ต.กระหวัน ต.พราน ต.บักดอง ต.ไพร
และ ต.กันทรอม
(6) อ.กันทรลักษ์

ให้บริการในเขตเทศบาล ต.หนองหญ้าลาด ต.น้ำอ้อม ต.กระแซง ต.จานใหญ่ และ ทุ่งใหญ่
(7) อ.อุทุมพรพิสัย

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.กำแพง และ ต.สำโรง
(8) อ.ราษีไศล

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.เมืองคง
(9) อ.ขุขันธ์

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ห้วยเหนือ ต.ห้วยใต้ ต.หัวเสือ และ ต.หนองฉลอง
อังคาร – อาทิตย์


(6.1) อ.กันทรลักษ์

ต.เวียงเหนือ ต.สังเม็ก และ ต.สวนกล้วย
(10) อ.ไพรบึง

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ไพรบึง และ ต.สำโรงพลัน
(11) อ.กันทรารมย์

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ดูน
(12) อ.ปรางกู่

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.พิมาย
(13) อ.ยางชุมน้อย

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ยางชุมน้อย
และ ต.ยางชุมใหญ่
(14) อ.ห้วยทับทัน

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ห้วยทับทัน ต.เมืองหลวง ต.กล้วยกว้าง ต.จานแสนไชย และ ต.ผักไหม
และ (15) อ.เบญจลักษ์

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เสียว ต.ท่าคล้อ ต.หนองหว้า และ ต.หนองงูเหลือม
อังคาร พฤหัสบดี
และ เสาร์

90/22-23 ม.11 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 0 4561 3095
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1549 6309
Line ID : ntc_sisaket

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 8041 1135 (อ.เมือง)
09 4394 3053 (ต่างอำเภอ)
08 1579 9536 (ยโสธร)


(9.1) อ.ขุขันธ์

ต.โสน และ ต.ตาอุด
พุธ ศุกร์ และ อาทิตย์

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองยโสธร
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ในเมือง ต.ตาดทอง ต.เขื่องคำ ต.สำราญ
และ ต.น้ำคำใหญ่
(2) อ.คำเขื่อนแก้ว
ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ลุมพุก
(3) อ.ค้อวัง
ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ค้อวัง
(4) อ.มหาชัยชนะ
ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ฟ้าหยาด
(5) อ.เลิงนกทา (NTC มุกดาหาร ส่ง)
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
อังคาร – อาทิตย์

90/22-23 ม.11 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 0 4561 3095
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1549 6309
Line ID : ntc_sisaket

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 8041 1135 (อ.เมือง)
09 4394 3053 (ต่างอำเภอ)
08 1579 9536 (ยโสธร)

และ (6) อ.ทรายมูล
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
อังคาร –พฤหัสบดี
และเสาร์

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองอุบลราชธานี
ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ในเมือง ต.อุบล ต.ขามใหญ่ ต.แจระแม ต.ไร่น้อย ต.ปทุม และ ต.แสนสุข
(2) อ.วารินชำราบ

ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.วารินชำราบ ต.โนนผึ้ง ต.ธาตุ และ ต.ศรีไค
(ม.อุบล ราคาเริ่มต้น 120 บาท)
จันทร์-เสาร์

80/422 หมู่บ้านการเคหะอุบลฯ ม.23 ถ.เลี่ยงเมืองอุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ 0 4531 7153
แฟกซ์ 0 4531 7154
มือถือ 08 1878 1156
Line ID : ntc-ubonratchathani

เบอร์โทรหน่วยรถ
09 3321 9834 (อ.เมือง)
09 3321 9836 (ต่างอำเภอ)
08 7436 9933 (อ.ม่วงสามสิบ)

(3) อ.เดชอุดม
ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.นาส่วง
จันทร์ และ พฤหัสบดี


(4) อ.สว่างวีระวงศ์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.พิบูลมังสาหาร

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
อังคาร และ ศุกร์


(6) อ.เหล่าเสือโก้ก

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.ตระการพืชผล

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
พุธ และ เสาร์


และ (8) อ.ม่วงสามสิบ (NTC มุกดาหาร ส่ง)

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
อังคาร -อาทิตย์

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองมุกดาหาร
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ (2) อ.นิคมคำสร้อย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์-อาทิตย์

1/4 ซ.พลธิราช ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
โทรศัพท์ 0 4261 1769
แฟกซ์ -
มือถือ 08 0421 5634
Line ID : ntc_mukdahan

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 7436 9922

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองอำนาจ
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.เสนางคนิคม

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(3) อ.ลืออำนาจ

เฉพาะลูกค้าที่อยู่เส้น ถนนชยางกรู
อังคาร-อาทิตย์

1/4 ซ.พลธิราช ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
โทรศัพท์ 0 4261 1769
แฟกซ์ -
มือถือ 08 0421 5634
Line ID : ntc_mukdahan

เบอร์โทรหน่วยรถ
08 7436 9933