พื้นที่บริการ

ภาคเหนือ

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองนครสวรรค์
ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลหนองปลิง และตำบลกลางแดด
จันทร์ – เสาร์
09 2337 2146
(หน่วยรถ)

135/34 หมู่บ้านเอ็นเอสซี หมู่ 10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ 0 5587 2458
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1799 1113
Line ID : ntc_nakhonsawan

อำเภอโกรกพระ
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลตะเคียนเลื่อน และตำบลบางมะฝ่อ
จันทร์ – ศุกร์
08 0346 5854
(หน่วยรถ)

อำเภอพยุหะคีรี และอำเภอตาคลี
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – ศุกร์
08 0346 5854
(หน่วยรถ)

อำเภอหนองบัว (NTC พิจิตร ส่ง)
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – พฤหัสบดี
08 1394 4844
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอมโนรมย์ และอำเภอวัดสิงห์ ให้บริการในเขตเทศบาล จันทร์ – ศุกร์
08 0346 5854
(หน่วยรถ)

135/34 หมู่บ้านเอ็นเอสซี หมู่ 10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ 0 5687 2458
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1799 1113
Line ID : ntc_nakhonsawan

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองอุทัยธานี
ให้บริการในเขตเทศบาล บริษัททีโอที และ ศูนย์นิสสันฯ
จันทร์ – ศุกร์
08 0346 5854
(หน่วยรถ)

135/34 หมู่บ้านเอ็นเอสซี หมู่ 10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ 0 5687 2458
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1799 1113
Line ID : ntc_nakhonsawan

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลนครชุม ตำบลหนองปลิง ตำบลเทพนคร และ ตำบลสระแก้ว
อำเภอลานกระบือ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ และตำบลหนองหลวง
อำเภอพรานกระต่าย

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ตำบลคุยบ้านโอง
จันทร์ – เสาร์
08 3626 5195
(หน่วยรถ)

270/4 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
โทรศัพท์ 0 5584 0525
แฟกซ์ 0 5584 0525
มือถือ 08 3626 5195
Line ID : ntc_kamphaengphet

อำเภอพรานกระต่าย (ยกเว้นตำบลคุยบ้านโอง) อำเภอไทรงาม และอำเภอลานกระบือ (ยกเว้นตำบลหนองหลวง)
(ให้บริการในเขตเทศบาล)
พุธ,เสาร์
08 3626 5195
(หน่วยรถ)

อำเภอคลองขลุง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลท่ามะเขือ และตำบลโค้งวิไล
อังคาร,พฤหัสบดี
08 3626 5195
(หน่วยรถ)

อำเภอเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลคลองแม่ลาย ตำบลคณฑี และตำบลไตรตรึงษ์ เฉพาะถนนเส้นพหลโยธิน อังคาร,พฤหัสบดี
08 3626 5195
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองตาก
ให้บริการในเขตเทศบาล (ตำบลหัวเดียด ติดต่อรับเองที่ศูนย์)
จันทร์ – เสาร์
09 2337 2146
(หน่วยรถ)

219/7 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ 0 5554 1955
แฟกซ์ -
มือถือ 08 4472 0532
Line ID : ntc-tak

อำเภอแม่สอด
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลอุ้มผาง และตำบลพบพระ
ตำบลแม่ระมาด และตำบลท่าสองยางให้ติดต่อรับสินค้าเองที่อำเภอแม่สอดเท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
08 6420 3230
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองพิษณุโลก
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลท่าทอง ตำบลท่าโพธิ์ ตำบลอรัญญิก ตำบลวัดจันทร์ ตำบลหัวรอ ตำบลมะขามสูง ตำบลบ้านกร่าง ตำบลบึงพระ ตำบลวัดพริก ตำบลงิ้วงาม ตำบลปากโทก ตำบลจอมทอง ตำบลไผ่ขอดอน และตำบลบ้านป่า
(ม.นเรศวร ราคาเริ่มต้น 120 บาท)
จันทร์ – เสาร์
08 6478 7928
(หน่วยรถ)

247/28 หมู่ 10 ตำบลท่าทอง (แยกต้นหว้า) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 0 5533 4135
แฟกซ์ -
มือถือ 08 6478 7928
Line ID : ntc_phitsanulok

อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอพรหมพิราม
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลหนองตม และตำบลวงฆ้อง
อำเภอบางกระทุ่ม

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลวังน้ำคู้ และตำบลบ้านใหม่
จันทร์ – เสาร์
06 1268 7928
(หน่วยรถ)

อำเภอบางระกำ และอำเภอวังทอง
ให้บริการในเขตเทศบาล (ตำบลสมอแข ตำบลดอนทอง ตำบลแก่งโสภาNTC พิจิตร ส่ง)
จันทร์ – เสาร์
08 1394 4844
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองเพชรบรูณ์
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ตำบลวังชมพู และตำบลท่าพล
อำเภอวังโป่ง

ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลท้ายดง
อำเภอชนแดน

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลชนแดน ตำบลดงขุย และตำบลท่าข้าม
อำเภอหล่มสัก-หล่มเก่า

ให้บริการในเขตเทศบาล
(ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ ติดต่อนัดรับสินค้าเองที่ ตำบลแคมป์สน)
จันทร์ – เสาร์
09 3302 1799
(หน่วยรถ)

138/27 หมู่ที่ 7 (แยกอินโดจีน) ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 0 5500 8580
แฟกซ์ -
มือถือ 08 4817 7963
Line ID : ntc-phichit

อำเภอบึงสามพัน อำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี
ให้บริการในเขตเทศบาล ตำบลหนองไผ่ ตำบลนาเฉลียง และตำบลพุเตย
จันทร์ และพฤหัสบดี
09 3302 1799
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง่าม อำเภอสากเหล็ก อำเภอวังทรายพูน อำเภอตะพานหิน และอำเภอบางมูลนาค
ให้บริการในเขตเทศบาล
ส่วนอำเภอทับคล้อ (จัดส่งสินค้าเฉพาะตำบลเขาทราย) และ อำเภอดงเจริญ (จัดส่งสินค้าเฉพาะตำบลวังงิ้ว)
จันทร์ – เสาร์
08 1394 4844
(หน่วยรถ)

138/27 หมู่ที่ 7 (แยกอินโดจีน) ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 0 5500 8580
แฟกซ์ -
มือถือ 08 4817 7963
Line ID : ntc-phichit

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอลับแล
ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลทุ่งยัง
จันทร์ – เสาร์
08 4137 5893
(หน่วยรถ)

29/2 หมู่1 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ 0 5542 9239
แฟกซ์ -
มือถือ 08 3161 3569
Line ID : ntc_uttaradit

อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย
ให้บริการในเขตเทศบาล
พุธ กับ เสาร์
08 4137 5893
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอสวรรคโลก
ให้บริการในเขตเทศบาล
อังคาร – เสาร์
08 0274 2959
(หน่วยรถ)

29/2 หมู่1 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ 0 5542 9239
แฟกซ์ -
มือถือ 08 3161 3569
Line ID : ntc_uttaradit

อำเภอศรีสำโรง อำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอศรีนคร ให้บริการในเขตเทศบาล อังคาร พุธ และศุกร์
08 0274 2959
(หน่วยรถ)

อำเภอกงไกรลาส ให้บริการในเขตเทศบาล พุธ กับ เสาร์
08 0274 2959
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองแพร่
ให้บริการในเขตเทศบาล ตำบลแม่หล่าย และตำบลแม่คำมี
อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น อำเภอร้องกวาง อำเภอหนองม่วงไข่ และอำเภอสอง
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – เสาร์
08 6075 3013
(หน่วยรถ)

271/1-2 หมู่ 10 ถนนแพร่-อุตรดิถย์ ตำบลแม่จั้วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54110
โทรศัพท์ 0 5461 4101
แฟกซ์ -
มือถือ 09 1021 0892
Line ID : ntc-ntcdenchai

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง และอำเภอเวียงสา
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – เสาร์
08 5710 4544
(หน่วยรถ)

271/1-2 หมู่ 10 ถนนแพร่-อุตรดิถย์ ตำบลแม่จั้วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54110
โทรศัพท์ 0 5461 4101
แฟกซ์ -
มือถือ 09 1021 0892
Line ID : ntc-ntcdenchai

อำเภอท่าวังผา และอำเภอปัว
ให้บริการในเขตเทศบาล
พุธและเสาร์
08 5710 4544
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองพะเยา
ให้บริการในเขตเทศบาล (ม.พะเยา ราคาเริ่มต้น 150 บาท )
จันทร์ – เสาร์
08 6184 7383
(หน่วยรถ)

271/1-2 หมู่ 10 ถนนแพร่-อุตรดิถย์ ตำบลแม่จั้วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54110
โทรศัพท์ 0 5461 4101
แฟกซ์ -
มือถือ 09 1021 0892
Line ID : ntc-ntcdenchai

อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน (ให้บริการในเขตเทศบาล) พุธและเสาร์
08 6184 7383
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองลำปาง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลปงแสนสุข ตำบลพิชัย ตำบลต้นธงชัย ตำบลพระบาท ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลชมพู และตำบลสบป้าด
(ศูนย์ราชการฯ ศาลากลางฯ ม.ราชภัฏฯ ม.ราชมงคล วิทยาลัยพละ และสนามกีฬากลางฯ ราคาเริ่มต้น120 บาท)
ตำบลแม่เมาะ ให้ติดต่อรับสินค้าเองที่ศูนย์ฯ
จันทร์ – เสาร์
096-268 6532 ,
096-2481382 ,
064-3602326
(หน่วยรถ)

142/83 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ 054-013009
แฟกซ์ -
มือถือ 063-7305846
093-2598074
Line ID : ntc_lampang

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองลำพูน
ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลอุโมงค์
จันทร์ – เสาร์
08 3445 0701
(หน่วยรถ)

455/3 ซอยสรรพากร ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
โทรศัพท์ 0 5330 2365
แฟกซ์ 0 5330 2373
มือถือ 08 1765 2595
Line ID : -

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองเชียงใหม่
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลแม่เหียะ ตำบลป่าแดด ตำบลสุเทพ และตำบลสันผีเสือ
อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่ริม อำเภอหางดง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสันกำแพง และอำเภอสารภี

ให้บริการในเขตเทศบาล (งดรับหมู่บ้านจัดสรร)
(ตำบลสันโป่ง ตำบลแม่แรมของอำเภอแม่ริม ติดต่อรับสินค้าเองที่ศูนย์ฯ)
จันทร์ – เสาร์
08 1765 2595
(หน่วยรถ)

455/3 ซอยสรรพากร ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
โทรศัพท์ 0 5330 2365
แฟกซ์ 0 5330 2373
มือถือ 081-765-2595 , 093-132-6763
Line ID : -

อำเภอแม่อาย ให้บริการในเขตเทศบาล จันทร์ พุธ และศุกร์
08 1765 2595
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองเชียงราย
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลริมกก (ติดถนนพหลโยธินเท่านั้น) ตำบลบ้านดู่ และตำบลท่าสุด
(ม.ราชภัฎฯ และม.แม่ฟ้าหลวง ราคาเริ่มต้น 150 บาท)
อำเภอแม่จัน
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลป่าซาง ตำบลแม่คำ ตำบลห้วยไคร้ และตำบลแม่ไร่
อำเภอแม่สาย
ให้บริการในเขตเทศบาล
อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่ขะจาน ให้บริการในเขตเทศบาล ส่งเฉพาะบริเวณติดถนนเส้นหลัก
จันทร์ – เสาร์
08 6431 0021
(หน่วยรถ)

560/13 หมู่ที่ 6 ซอยตลาดกลาง ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 0 5370 0585
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1818 0044
Line ID : ntc-chiangrai

อำเภอเมืองเชียงราย
ตำบลท่าสาย ตำบลห้วยสัก และตำบลดอยลาน
อำเภอเวียงชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลเวียงเหนือ และตำบลเมืองชุม
อำเภอเทิง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลเวียง และตำบลปล้อง
อำเภอเชียงของ
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลเวียง ตำบลสถาน ตำบลศรีดอนชัย ตำบลห้วยซ้อ ตำบลบ้านต้า ตำบลบุญเรือง และตำบลบ้านครึง
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 6431 0021
(หน่วยรถ)

อำเภอพาน
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลธารทอง ตำบลทรายขาว ตำบลเจริญเมือง และตำบลสันกลาง
อำเภอแม่ลาว
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลบัวสลี ตำบลป่าก่อดำ และตำบลจอมหมอกแก้ว
อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์
08 6431 0021
(หน่วยรถ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองนครราชสีมา
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลโพธิ์กลาง ตำบลหนองบัวศาลา ตำบลหนองระเวียง ตำบลโคกกรวด ตำบลชัยมงคล ตำบลสุรนารี ค่ายสุรนารี และค่ายสุรธรรมพิทักษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ราคาเริ่มต้น 150 บาท)
จันทร์ – เสาร์
08 5710 1420
(หน่วยรถ)

1230 หมู่ที่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30310
โทรศัพท์ 0 4492 8816
แฟกซ์ -
มือถือ 08 5710 1420
Line ID : ntc_korat

อำเภอโนนไทย
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลบ้านโคกสวาย และตำบลพระทองคำ
อำเภอด่านขุนทด

ให้บริการในเขตเทศบาล (วัดบ้านไร่ ราคาเริ่มต้น 120 บาท)
อำเภอปักธงชัย และอำเภอโชคชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล (ชำระเงินต้นทางเท่านั้น)
จันทร์ กับ พฤหัสบดี
08 5710 1420
(หน่วยรถ)

อำเภอขามทะเลสอ
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 5710 1420
(หน่วยรถ)

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโนนสูง อำเภอพิมาย อำเภอคง อำเภอโนนแดง อำเภอประทายอำเภอสีดา อำเภอบัวลาย และอำเภอบัวใหญ่
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์-เสาร์
08 5710 1420
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองชัยภูมิ
ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลบ้านค่าย
อำเภอจัตุรัส

ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลโนนจาน
อำเภอบ้านเขว้า

ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – เสาร์
08 1966 5471
(หน่วยรถ)

1230 หมู่ที่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30310
โทรศัพท์ 0 4492 8816
แฟกซ์ -
มือถือ 08 5710 1420
Line ID : ntc_korat

อำเภอหนองบัวระเหว ให้บริการในเขตเทศบาล
อำเภอบ้านเขว้า
ตำบลตลาดแร้ง
อำเภอจัตุรัส

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลส้มป่อย และตำบลหนองบัวบาน
อำเภอบ้านแท่น และอำเภอหนองบัวแดง

ให้บริการในเขตเทศบาล ตำบลหลวงศิริ และตำบลกุดชุมแสง (NTC ชุมแพส่ง)
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 1966 5471
(หน่วยรถ)

อำเภอบำเหน็จณรงค์ ให้บริการในเขตเทศบาล อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์
08 1966 5471
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองขอนแก่น
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลแดงน้อย ตำบลบ้านทุ่ม และตำบลแดงใหญ่
อำเภอบ้านฝาง
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – เสาร์
08 8319 0164
(หน่วยรถ)

288 หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ 0 4346 5564
แฟกซ์ 0 4346 5623
มือถือ 08 6234 8593
Line ID : ntckhonkaen

อำเภอเมืองขอนแก่น
ตำบลท่าพระ ตำบลสำราญ ตำบลโนนท่อน และตำบลโคกสี ถนนเส้นบายพาสอำเภอเชียงยืน (NTC มหาสารคามส่ง)
อำเภอน้ำพอง (เก่า-ใหม่) อำเภอบ้านแฮด อำเภอโนนสมบรูณ์ อำเภอบ้านไผ่ อำเภอโนนศิลา และอำเภอพล (NTC มหาสารคามส่ง)
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์-เสาร์
08 5710 1420
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองมหาสารคาม
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาสารคาม ราคาเริ่มต้น 150 บาท)
อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอเชียงยืน อำเภอกันทรวิชัย อำเภอกุดรัง อำเภอบรบือ และอำเภอวาปีปทุม

ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – เสาร์
08 3147 2836
(หน่วยรถ)

202 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ 0 4371 2704
แฟกซ์ -
มือถือ 08 7224 6154
Line ID : -

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอร่องคำ อำเภอกมลาไสย และอำเภอฆ้องชัย (ให้บริการในเขตเทศบาล) จันทร์ – เสาร์
08 4514 0908
(หน่วยรถ)

202 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ 0 4371 2704
แฟกซ์ -
มือถือ 08 7224 6154
Line ID : -

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมืองสรวง อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภออาจสามารถ อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพนทอง อำเภอธวัชบุรี อำเภอจังหาร และอำเภอเกษตรวิสัย (ให้บริการในเขตเทศบาล) จันทร์ – เสาร์
08 4514 0908
(หน่วยรถ)

1/19 ถนนบ้านท่านคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000 โทรศัพท์ 0 4351 2783
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1055 8393
Line ID : -

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองอุดรธานี
ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลนาข่า ส่วนตำบลเชียงพิณ มารับเองที่ศูนย์ NTC อุดรธานี
อำเภอหนองหาน NTC สกลนครส่ง

อำเภอบ้านดุง และอำเภอทุ่งฝน NTC บึงกาฬส่ง

อำเภอหนองวัวซอ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลหมากหญ้า ตำบลโนนทัน และตำบลนิคมสงเคราะห์ NTC หนองบัวลำภู ส่ง (เฉพาะ ถนนอุดร-เลย***ส่ง อังคาร-อาทิตย์)
จันทร์ – เสาร์
08 9623 5891
(หน่วยรถ)

4/5 ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 4 (สนามม้า) ถนนนิตโย ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ 0 4292 0771
แฟกซ์ 0 4292 0771
มือถือ 08 9623 5891
Line ID : ntc-udonthani

อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลโนนสูง และตำบลหนองไผ่ จันทร์ กับ พฤหัสบดี
08 0187 9972
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ให้บริการในเขตเทศบาล จันทร์ – เสาร์
08 0187 9972
(หน่วยรถ)

4/5-7 ซอยรุ่งเรือง (สนามม้า) ถนนนิตโย ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ 0 4292 0771
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9623 5891
Line ID : ntc-udonthani

อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง และอำเภอศรีบุญเรือง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลยางหล่อ ตำบลเนินสูงเปลือย ตำบลเมืองใหม่ และตำบลหันนางาม
จันทร์-เสาร์
08 0187 9972
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองเลย อำเภอเอราวัณ และอำเภอวังสะพุง
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – เสาร์
09 3328 9608
(หน่วยรถ)

582 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000
โทรศัพท์ 0 4281 5391
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9711 4993
Line ID : ntc loei

อำเภอเชียงคาน
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลเชียงคาน ตำบลธาตุ และตำบลนาซ่าว (บ้านนาบอน)
อำเภอเมือง
ตำบลนาแขม ตำบลศรีสองรัก และตำบลนาอ้อ
อาทิตย์ และพฤหัสบดี
09 3328 9608
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองหนองคาย ให้บริการในเขตเทศบาล
อำเภอโพนพิสัย อำเภอรัตนวาปี และอำเภอเฝ้าไร่ (NTC บึงกาฬ ส่ง)
จันทร์ – เสาร์
08 1263 3690 และ 08 0007 4423
(หน่วยรถ)

238 หมู่ที่ 3 ถนนมีชัย ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
โทรศัพท์ 0 4246 7160
แฟกซ์ 0 4241 3235
มือถือ 08 1263 3690
Line ID : ntc nongkhai

อำเภอเมืองหนองคาย
ตำบลบ้านเดื่อ ตำบลหาดคำ ตำบลบ้านปะโค และตำบลเวียงคุก
อำเภอท่าบ่อ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลบ้านเดื่อ ตำบลหนองนาง ตำบลบ้านถ่อน ตำบลกองนาง ตำบลโพนสา ตำบลท่ามะเฟื่อง และตำบลน้ำโมง
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 1263 3690 และ 08 0007 4423
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอพรเจริญ อำเภอศรีวิไล อำเภอบึงโขงหลวง อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย และอำเภอปากคาด ให้บริการในเขตเทศบาล จันทร์ – เสาร์
09 5460 3565
(หน่วยรถ)

128/2 หมู่ที่ 10 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
โทรศัพท์ 0 4249 2926
แฟกซ์ -
มือถือ 08 5456 6428
Line ID : -

อำเภอบุ้งคล้า ให้บริการในเขตเทศบาล จันทร์ พุธ และศุกร์
09 5460 3565
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองสกลนคร
ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลดงมะไฟ
อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพังโคน อำเภอวานรนิวาส อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอพรรณนานิคม และอำเภออากาศอำนวย ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – เสาร์
08 6636 8063
(หน่วยรถ)

227 หมู่ที่ 4 ถนนนาคำ-นาเวง บ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ 0 4274 3192
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9569 5773
Line ID : -

อำเภอโคกศรีสุพรรณ ให้บริการในเขตเทศบาล จันทร์ พุธ และศุกร์
08 6636 8063
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองนครพนม อำเภอโพนสวรรค์ และอำเภอท่าอุเทน ให้บริการในเขตเทศบาล จันทร์ – เสาร์
08 8515 9782
(หน่วยรถ)

227 หมู่ที่ 4 ถนนนาคำ-นาเวง บ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ 0 4274 3192
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9569 5773
Line ID : -

อำเภอโคกศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอนาแก อำเภอเรณูนคร และอำเภอธาตุพนม
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 8515 9782
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองสุรินทร์ ให้บริการในเขตเทศบาล จันทร์ – เสาร์
08 9280 6037
(หน่วยรถ)

30 ถนนพิชิตณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์ 0 4451 9095
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1173 2655
Line ID : ntc_surin

อำเภอปราสาท ให้บริการในเขตเทศบาล จันทร์ พุธ และศุกร์
08 9280 6037
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอกระสัง
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – เสาร์
08 1600 9324
(หน่วยรถ)

30 ถนนพิชิตณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์ 0 4451 9095
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1173 2655
Line ID : ntc_surin

อำเภอนางรอง และอำเภอประโคนชัย
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 1600 9324
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองศรีสะเกษ ให้บริการในเขตเทศบาล
อำเภอวังหิน อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุณหาญ อำเภอกันทราลักษ์ อำเภอศรีรัตน์ อำเภอพยุห์ และ (อำเภอไพรบึง ติดเส้น 24 โชคชัย-เดชอุดม)
อังคาร – อาทิตย์
08 8041 1135
(หน่วยรถ)

90/22-23 หมู่ที่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 0 4563 4095
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1725 0379
Line ID : ntc_sisaket

อำเภอกันทรารมย์ อำเภอปรางกู่ อำเภอเบญจลักษ์ และอำเภอยางชุมน้อย ให้บริการในเขตเทศบาล อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์
09 4394 3053
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองยโสธร ให้บริการในเขตเทศบาล
อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอราศีไศล อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอค้อวัง
ให้บริการในเขตเทศบาล
อังคาร – อาทิตย์
08 1579 9536
(หน่วยรถ)

90/22-23 หมู่ที่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 0 4563 4095
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1725 0379
Line ID : ntc_sisaket

อำเภอเลิงนกทา NTC อำนาจเจริญ ส่ง
ให้บริการในเขตเทศบาล
อังคาร -อาทิตย์
08 7436 9933
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ เทศบาลนครอุบล เทศบาลตำบลอุบล เทศบาลขามใหญ่ ตำบลแจระแม ตำบลไร่น้อย และตำบลประทุม
อำเภอวารินชำราบ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลแสนสุข ตำบลโนนผึ้ง ตำบลธาตุ และตำบลศรีไค
(ม.อุบล ราคาเริ่มต้น 120 บาท)
จันทร์-เสาร์
09 3321 9834
(หน่วยรถ)

80/422 หมู่ที่ 23 หมู่บ้านการเคหะอุบลฯ ถนนเลี่ยงเมืองอุบล-ตระการ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ 0 4531 7153
แฟกซ์ 0 4531 7154
มือถือ 08 1878 1156
Line ID : ntc-ubonratchathani

อำเภอเดชอุดม
ให้บริการในเขตเทศบาล และเทศบาลตำบลนาส่วง
จันทร์ และพฤหัสบดี
09 321 9836
(หน่วยรถ)

อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอพิบูลมังสาหาร
ให้บริการในเขตเทศบาล
อังคาร และศุกร์
09 321 9836
(หน่วยรถ)

อำเภอเหล่าเสือโก้ก และอำเภอตระการพืชผล
ให้บริการในเขตเทศบาล
พุธ และเสาร์
09 321 9836
(หน่วยรถ)

อำเภอม่วงสามสิบ NTC อำนาจเจริญ ส่ง
ให้บริการในเขตเทศบาล
อังคาร -อาทิตย์
08 7436 9933
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองอำนาจ ให้บริการในเขตเทศบาล
อำเภอเสนางคนิคม อำเภอลืออำนาจ เฉพาะลูกค้าที่อยู่เส้น ถนนชยางกรู
ให้บริการในเขตเทศบาล
อังคาร-อาทิตย์
08 7436 9933
(หน่วยรถ)

1/4 ซอยพลธิราช ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
โทรศัพท์ 0 4263 1197
แฟกซ์ -
มือถือ 08 0421 5634
Line ID : ntc_mukdahan

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองมุกดาหาร ให้บริการในเขตเทศบาล
อำเภอนิคมคำสร้อย
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์-อาทิตย์
08 7436 9922
(หน่วยรถ)

1/4 ซอยพลธิราช ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
โทรศัพท์ 0 4263 1197
แฟกซ์ -
มือถือ 08 0421 5634
Line ID : ntc_mukdahan

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอชุมแพ
ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลไชยสอ ตำบลหนองไผ่ และตำบลโนนหัน
อำเภอหนองเรือ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลดอนโมง ตำบลจระเข้ ตำบลบ้านกง ตำบลท่าศาลา ตำบลบ้านเม็ง และตำบลหนองแก
อำเภอภูเวียง

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลโนนทัน ตำบลบ้านกุดฉิม ตำบลโนนทอง ตำบลบ้านถ้ำแข้ และตำบลบ้านศิลา
อำเภอบ้านแท่น

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลบ้านสระพัง และตำบลบ้านสามพาด
อำเภอสีชมพู

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลหนองไผ่นาดี ตำบลศรีสุข ตำบลบ้านโคกไม้งาม และตำบลวังเพิ่ม
อำเภอภูเขียว

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลโคกสะอาด ตำบลผักปัง ตำบลบ้านแก้ง ตำบลหนองตูม ตำบลโอโล ตำบลกวางโจน ตำบลบ้านเพชร และตำบลธาตุทอง
อำเภอคอนสาร

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลดงกลาง ตำบลโนนคูณ ตำบลห้วยยาง ตำบลทุ่งนาเลา และตำบลดงบัว
อำเภอแก้งคร้อ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลหนองขาม ตำบลช่องสามหมอ และตำบลหนองไผ่
อำเภอเกษตรสมบรูณ์

ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลบ้านเป้า
จันทร์ – เสาร์
09 9012 1105
(หน่วยรถ)

157/3 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130
โทรศัพท์ 09 9012 1104
แฟกซ์ -
มือถือ 09 9012 1105
Line ID : 0990121104

อำเภอภูผาม่าน ให้บริการในเขตเทศบาล อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์
09 9012 1105
(หน่วยรถ)

ภาคตะวันออก

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองชลบุรี
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลห้วยกะปิ ตำบลเสม็ด ตำบลบ้านปึก ตำบลอ่างศิลา ตำบลบางทราย ตำบลบางปลาสร้อย ตำบลมะขามหย่ง ตำบลบ้านโขด ตำบลบ้านสวน ตำบลหนองข้างคอก ตำบลหนองรี ตำบลหนองไม้แดง ตำบลคลองตำหรุ ตำบลนาป่า ตำบลดอนหัวฬ่อ ตำบลแสนสุข ตำบลเหมือง และตำบลสำนักบก (ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรมฯ)
อำเภอศรีราชา

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลบางพระ ตำบลศรีราชา ตำบลสุรศักดิ์ ตำบลหนองขาม ตำบลทุ่งสุขลา ตำบลบึง และตำบลบ่อวิน
อำเภอพานทอง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลพานทอง ตำบลบ้านเก่า ตำบลหนองตำลึง และตำบลมาบโป่ง (ยกเว้น การท่าเรือ และบ.ไทยออยล์)
อำเภอพนัสนิคม
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลพนัสนิคม ตำบลกุฎโง้ง ตำบลบ้านช้าง และตำบลนามะตู
อำเภอบ้านบึง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลบ้านบึง ตำบลหนองซ้ำซาก ตำบลหนองซาก และตำบลมาบไผ่
จันทร์ – เสาร์
09 2696 7149
(หน่วยรถ)

43/3 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ซอยโรงโม่ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
โทรศัพท์ 0 3828 4624
แฟกซ์ -
มือถือ 09 2696 7149
Line ID : ntc_chonburi1

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอบางละมุง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลบางละมุง ตำบลนาเกลือ ตำบลหนองปลาไหล ตำบลหนองปรือ ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลตะเคียนเตี้ย ตำบลห้วยใหญ่ และตำบลโป่ง
เมืองพัทยา
ให้บริการในเขตเทศบาล
อำเภอสัตหีบ
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลนาจอมเทียน ตำบลบางเสร่ ตำบลพลูตาหลวง และตำบลแสมสาร
อำเภอปลวกแดง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลแม่น้ำคู้ ตำบลตาสิทธิ์ ตำบลมาบยางพร ตำบลละหาร และตำบลหนองไร่
สนามบินอู่ตะเภา โรงงานฯ ให้ ติดต่อนัดรับหน้าโรงงาน
จันทร์-เสาร์
08 3376 6056 และ 09 2889 6917
(หน่วยรถ)

54/43 หมู่ที่ 6 ถนนเลียบทางรถไฟ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
(สำนักงานเยื้องกับสถานีรถไฟพัทยา)
โทรศัพท์ 0 3841 0253
แฟกซ์ -
มือถือ 08 3376 6056
Line ID : ntcpattaya

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองระยอง และอำเภอบ้านฉาง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง (ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรมฯ)
จันทร์-เสาร์
08 8531 5511และ 08 5287 9860
(หน่วยรถ)

55/44 ถนนสายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ 0 3894 8047
แฟกซ์ -
มือถือ 08 0565 6500
Line ID : ntc-rayong

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองจันทบุรี
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลวัดใหม่ ตำบลตลาด ตำบลท่าช้าง และตำบลพลับพลา
อำเภอแหลมสิงห์
ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลพลิ้ว
อำเภอขลุง
ให้บริการในเขตเทศบาล
อำเภอท่าใหม่ และอำเภอมะขาม รับเองที่ NTC จันทบุรีเท่านั้น
จันทร์-เสาร์
08 1723 1860
(หน่วยรถ)

3/120 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านรัตนะ ซอยเอไอเอ ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ 0 3930 2948
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9244 5760
Line ID : -

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
อำเภอเมืองตราด
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ตำบลวังกระแจะ ตำบลบางพระ ตำบลหนองเสม็ด
อำเภอเขาสมิง
ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลแสนตุ้ง
อำเภอเกาะช้าง (ส่งต่อบริษัทเกาะช้างขนส่ง)
จันทร์-เสาร์
09 4001 8084
(หน่วยรถ)

3/120 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านรัตนะ ซอยเอไอเอ ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ 0 3930 2948
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9244 5760
Line ID : -

*** SLA อาจมีการเปลี่ยนแปลง (สามารถสอบถามได้จากศูนย์ประจำจังหวัดนั้นๆ)