พื้นที่บริการ

ภาคเหนือ

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองนครสวรรค์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – อาทิตย์
086-7182597
(หน่วยรถ)

135/34 หมู่บ้านเอ็นเอสซี หมู่ 10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ 056-872458
แฟกซ์ -
มือถือ 081-7991113
Line ID : ntc_nakhonsawan

(1.1) อ.เมืองนครสวรรค์ ต.หนองปลิง จันทร์ – เสาร์
080-3465854
(หน่วยรถ)

(1.2) อ.เมืองนครสวรรค์ ต.กลางแดด
(3) อ.โกรกพระ

ต.ตะเคี่ยนเลื่อน และ ต.บางมะฝ่อ
(4) อ.พยุหะคีรี

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.ตาคลี

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – ศุกร์
080-3465854
(หน่วยรถ)

และ(6) อ.หนองบัว
ให้บริการในเขตเทศบาล (NTC พิจิตร ส่ง)
จันทร์ – พฤหัสบดี
081-3944844
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองชัยนาท
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.มโนรมย์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(3) อ.วัดสิงห์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – ศุกร์
08 0346 5854
(หน่วยรถ)

135/34 หมู่บ้านเอ็นเอสซี หมู่ 10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ 0 5687 2458
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1799 1113
Line ID : ntc_nakhonsawan

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองอุทัยธานี
ให้บริการในเขตเทศบาล บริษัททีโอที และ ศูนย์นิสสันฯ
จันทร์ – ศุกร์
08 0346 5854
(หน่วยรถ)

135/34 หมู่บ้านเอ็นเอสซี หมู่ 10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000
โทรศัพท์ 0 5687 2458
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1799 1113
Line ID : ntc_nakhonsawan

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองกำแพงเพชร
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
08 3626 5195
(หน่วยรถ)

270/4 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
โทรศัพท์ 0 5584 0525
แฟกซ์ 0 5584 0525
มือถือ 08 3626 5195 และ 09 3513 7718
Line ID : ntc_kamphaengphet

(1.1) อ.เมืองกำแพงเพชร
ต.นครชุม และ ต.หนองปลิง
(2) อ.พรานกระต่าย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.ไทรงาม

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.ลานกระบือ

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
พุธ,เสาร์
08 3626 5195
(หน่วยรถ)

(1.2) อ.เมืองกำแพงเพชร
ต.เทพนคร ต.สระแก้ว ต.อ่างทอง ต.คลองแม่ลาย ต.คณฑี และ ต.ไตรตรึงษ์ (เฉพาะถนนพหลโยธิน เท่านั้น)
(2.1) อ.พรานกระต่าย
ต.คุยบ้านโอ้ง
(4.1) อ.ลานกระบือ
ต.หนองหลวง
และ(5) อ.คลองขลุง
ต.ท่ามะเขือ (บ้านโค้งวิไล)
อังคาร,พฤหัสบดี
08 3626 5195
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองตาก
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (ต.หัวเดียด ติดต่อรับเองที่ศูนย์)
จันทร์ – เสาร์
081-4720532
(หน่วยรถ)

219/7 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ 0 5554 1955
แฟกซ์ -
มือถือ 081-4720532
Line ID : ntc-tak

(2) อ.แม่สอด
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.อุ้มผาง (4) อ.พบพระ (5) อ.แม่ระมาด
และ(6) อ.ท่าสองยาง
ติดต่อรับสินค้าเองที่อำเภอแม่สอดเท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
08 6420 3230
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองพิษณุโลก
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ท่าทอง ต.ท่าโพธิ์ ต.อรัญญิก ต.วัดจันทร์ ต.หัวรอ ต.มะขามสูง ต.บ้านกร่าง ต.บึงพระ ต.วัดพริก ต.งิ้วงาม ต.ปากโทก ต.จอมทอง ต.ไผ่ขอดอน และ ต.บ้านป่า
(ม.นเรศวร ราคาเริ่มต้น 120 บาท)
จันทร์ – เสาร์
08 6478 7928
(หน่วยรถ)

247/28 หมู่ 10 ตำบลท่าทอง (แยกต้นหว้า) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 0 5533 4135
แฟกซ์ -
มือถือ 08 6478 7928
Line ID : ntc_phitsanulok

(1.1) อ.เมืองพิษณุโลก
ต.วังน้ำคู้ และ ต.บ้านใหม่
(2) อ.วัดโบสถ์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.พรหมพิราม

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.วงฆ้อง
(4) อ.บางกระทุ่ม

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
(อาทิตย์ 08:30-
12:00 น.)
06 1268 7928
(หน่วยรถ)


(1.2) อ.เมืองพิษณุโลก

ต.สมอแข และ ต.ดอนทอง (NTC พิจิตร ส่ง)
(5) อ.บางระกำ

ให้บริการในเขตเทศบาล (NTC พิจิตร ส่ง)
และ(6) อ.วังทอง

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.แก่งโสภา (NTC พิจิตร ส่ง)
จันทร์ – เสาร์
08 1394 4844
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองพิจิตร
ให้บริการในเขตเทศบาล
(2) อ.วชิรบารมี

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.สามง่าม

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.สากเหล็ก

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.วังทรายพูน

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(6) อ.ตะพานหิน

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.บางมูลนาค

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(8) อ.ทับคล้อ

จัดส่งสินค้าเฉพาะ ต.เขาทราย
และ(9) อ.ดงเจริญ

จัดส่งสินค้าเฉพาะ ต.วังงิ้ว
จันทร์ – เสาร์
08 1394 4844
(หน่วยรถ)

138/27 หมู่ที่ 7 (แยกอินโดจีน) ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 0 5500 8580
แฟกซ์ -
มือถือ 08 4817 7963
Line ID : ntc-phichit

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองเพชรบรูณ์
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.วังชมพู และ ต.ท่าพล
(2) อ.วังโป่ง

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ท้ายดง
(3) อ.ชนแดน

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.ชนแดน ต.ดงขุย และ ต.ท่าข้าม
(4) อ.หล่มสัก-หล่มเก่า

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.แคมป์สน
(5) อ.เขาค้อ

ติดต่อนัดรับสินค้าเองที่ ต.แคมป์สน
จันทร์ – เสาร์
09 3302 1799
(หน่วยรถ)

138/27 หมู่ที่ 7 (แยกอินโดจีน) ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 0 5500 8580
แฟกซ์ -
มือถือ 08 4817 7963
Line ID : ntc-phichit


(6) อ.บึงสามพัน

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.ศรีเทพ

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(8) อ.หนองไผ่

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.หนองไผ่ และ ต.นาเฉลียง
และ (9) อ.วิเชียรบุรี

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ
และ ต.พุเตย
จันทร์ และพฤหัสบดี
09 3302 1799
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองอุตรดิตถ์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.ลับแล

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ทุ่งยัง
จันทร์ – เสาร์
08 4137 5893
(หน่วยรถ)

29/2 หมู่1 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ 0 5542 9239
แฟกซ์ -
มือถือ 08 3161 3569
Line ID : ntc_uttaradit

(3) อ.ตรอน
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(4) อ.พิชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
พุธ กับ เสาร์
08 4137 5893
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองสุโขทัย
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.สวรรคโลก

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.ศรีสำโรง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.ศรีสัชนาลัย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.ศรีนคร
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
อังคาร – เสาร์
08 0274 2959
(หน่วยรถ)

29/2 หมู่1 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ 0 5542 9239
แฟกซ์ -
มือถือ 08 3161 3569
Line ID : ntc_uttaradit

และ(6) อ.กงไกรลาส ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น พุธ กับ เสาร์
08 0274 2959
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองแพร่
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.เด่นชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.สูงเม่น

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – อาทิตย์
08 6075 3013
(หน่วยรถ)

271/1-2 หมู่ 10 ถนนแพร่-อุตรดิถย์ ตำบลแม่จั้วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54110
โทรศัพท์ 0 5461 4101
แฟกซ์ -
มือถือ 09 1021 0892
Line ID : ntc-ntcdenchai


(1.1) อ.เมืองแพร่

ต.แม่หล่าย และ ต.แม่คำมี
(4) อ.ร้องกวาง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.หนองม่วงไข่

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(6) อ.สอง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
08 6075 3013
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองน่าน
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.ภูเพียง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.เวียงสา

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
08 5710 4544
(หน่วยรถ)

271/1-2 หมู่ 10 ถนนแพร่-อุตรดิถย์ ตำบลแม่จั้วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54110
โทรศัพท์ 0 5461 4101
แฟกซ์ -
มือถือ 09 1021 0892
Line ID : ntc-ntcdenchai

(4) อ.ท่าวังผา
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(5) อ.ปัว

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
พุธและเสาร์
08 5710 4544
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองพะเยา
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (ม.พะเยา ราคาเริ่มต้น 150 บาท )
จันทร์ – เสาร์
08 6184 7383
(หน่วยรถ)

271/1-2 หมู่ 10 ถนนแพร่-อุตรดิถย์ ตำบลแม่จั้วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54110
โทรศัพท์ 0 5461 4101
แฟกซ์ -
มือถือ 09 1021 0892
Line ID : ntc-ntcdenchai

(2) อ.ดอกคำใต้
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.จุน

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.ปง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.เชียงม่วน

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(6) อ.เชียงคำ

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
พุธและเสาร์
08 6184 7383
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองลำปาง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.ปงแสนสุข ต.พิชัย ต.ต้นธงชัย ต.พระบาท ต.บ่อแฮ้ว และ ต.ชมพู ต.สบป้าด(ศูนย์ราชการฯ ศาลากลางฯ ม.ราชภัฏฯ ม.ราชมงคล วิทยาลัยพละ และสนามกีฬากลางฯ ราคาเริ่มต้น 120 บาท)
และ(2) อ.แม่เมาะ ให้ติดต่อรับสินค้าเองที่ NTC ลำปาง
จันทร์ – เสาร์
096-268 6532 ,
096-2481382 ,
064-3602326
(หน่วยรถ)

142/83 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ 054-013009
แฟกซ์ -
มือถือ 063-7305846
093-2598074
Line ID : ntc_lampang

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองเชียงใหม่
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.แม่เหียะ ต.ป่าแดด ต.สุเทพ และ ต.สันผีเสือ
(งดรับหมู่บ้านจัดสรร)

(2) อ.ฝาง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.ไชยปราการ

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.เชียงดาว

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.แม่ริม

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(ต.สันโป่ง และ ต.แม่แรมของ อ.แม่ริม
ติดต่อรับสินค้าเองที่ NTC เชียงใหม่)

(6) อ.หางดง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.สันทราย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(ม.แม่โจ้ ราคาเริ่มต้น 150 บาท)

(8) อ.สันป่าตอง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(9) อ.สันกำแพง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(10) อ.สารภี

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(11) อ.แม่อาย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
08 1765 2595
(หน่วยรถ)

455/3 ซอยสรรพากร ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
โทรศัพท์ 0 5330 2365
แฟกซ์ 0 5330 2373
มือถือ 081-765-2595 , 093-132-6763
Line ID : -

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองลำพูน
ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.อุโมงค์
จันทร์ – เสาร์
08 3445 0701
(หน่วยรถ)

455/3 ซอยสรรพากร ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
โทรศัพท์ 0 5330 2365
แฟกซ์ 0 5330 2373
มือถือ 08 1765 2595
Line ID : -

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองเชียงราย
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ริมกก ต.บ้านดู่ และ ต.ท่าสุด (ติด ถ.พหลโยธิน เท่านั้น)
(ม.ราชภัฎฯ และม.แม่ฟ้าหลวง ราคาเริ่มต้น 150 บาท)
(2) อ.แม่จัน

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ป่าซาง ต.แม่คำ ต.ห้วยไคร้ และ ต.แม่ไร่
(3) อ.แม่สาย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.แม่สรวย (5) อ.เวียงป่าเป้า (6) อ.แม่ขะจาน
ส่งเฉพาะบริเวณติดถนนเส้นหลัก (NTC เชียงใหม่ ส่ง)
จันทร์ – เสาร์
08 6431 0021
(หน่วยรถ)

560/13 หมู่ที่ 6 ซอยตลาดกลาง ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 0 5370 0585
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1818 0044
Line ID : ntc_chiangrai


(1.1) อ.เมืองเชียงราย

ต.ท่าสาย ต.ห้วยสัก ต.ป่าอ้อดอนชัย และ ต.ดอยลาน
(5) อ.เวียงชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เวียงเหนือ และ ต.เมืองชุม
(6) อ.เทิง

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เวียง และ ต.ปล้อง
(7) อ.เชียงของ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เวียง ต.สถาน ต.ศรีดอนชัย ต.ห้วยซ้อ ต.บ้านต้า ต.บุญเรือง และ ต.บ้านครึง
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 1882 4112
(หน่วยรถ)


(1.2) อ.เมือง

ต.ป่าอ้อดอนชัย
(8) อ.พาน

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ธารทอง ต.ทรายขาว ต.เจริญเมือง และ ต.สันกลาง
และ(9) อ.แม่ลาว

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.บัวสลี ต.ป่าก่อดำ และ ต.จอมหมอกแก้ว
อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์
09 4731 1419
(หน่วยรถ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองนครราชสีมา
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.โพธิ์กลาง ต.หนองบัวศาลา ต.หนองระเวียง ต.โคกกรวด ต.ไชยมงคล และ ต.สุรนารี
(ม.เทคโนโลยีสุรนารี ราคาเริ่มต้น 150 บาท)
จันทร์ – เสาร์
08 5710 1420
(หน่วยรถ)

1230 หมู่ที่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30310
โทรศัพท์ 0 4492 8816
แฟกซ์ -
มือถือ 08 5710 1420
Line ID : ntc_korat

(2) อ.โนนไทย
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.บ้านโคกสวาย และ ต.พระทองคำ
(3) อ.ด่านขุนทด

ให้บริการในเขตเทศบาล (วัดบ้านไร่ ราคาเริ่มต้น 120 บาท)
(4) อ.ปักธงชัย (5) อ.โชคชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล (ชำระเงินต้นทางเท่านั้น)
จันทร์ กับ พฤหัสบดี
08 5710 1420
(หน่วยรถ)

(6) อ.ขามทะเลสอ ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น จันทร์ พุธ และศุกร์
08 5710 1420
(หน่วยรถ)

(7) อ.เฉลิมพระเกียรติ ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(8) อ.โนนสูง
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(9) อ.พิมาย
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(10) อ.คง
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(11) อ.โนนแดง
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(12) อ.ประทาย
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(13) อ.สีดา
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(14) อ.บัวลาย
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(15) อ.บัวใหญ่
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์-เสาร์
08 5710 1420
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองชัยภูมิ
ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.บ้านค่าย
(NTC โคราช ส่ง)
จันทร์ – เสาร์
08 1966 5471
(หน่วยรถ)

1230 หมู่ที่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30310
โทรศัพท์ 0 4492 8816
แฟกซ์ -
มือถือ 08 5710 1420
Line ID : ntc_korat

(2) อ.หนองบัวระเหว
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (NTC โคราช ส่ง)
(3) อ.บ้านเขว้า

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ตลาดแร้ง (NTC โคราช ส่ง)
(4) อ.จัตุรัส

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.ส้มป่อย ต.หนองบัวโคก และ ต.หนองบัวบาน
(NTC โคราชส่ง)

(5) อ.หนองบัวแดง

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.หนองบัวแดง ต.หลวงศิริ และ ต.กุดชุมแสง
(NTC โคราช ส่ง)
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 1966 5471
(หน่วยรถ)

(6) อ.บำเหน็จณรงค์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (NTC โคราช ส่ง)
อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์
08 1966 5471
(หน่วยรถ)

(7) อ.บ้านแท่น
ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.บ้านสระพัง
(NTC ชุมแพ ส่ง)

(8) อ.ภูเขียว

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.ภูเขียว ต.โคกสะอาด ต.ผักปัง ต.บ้านแก้ง ต.หนองตูม ต.โอโล ต.กวางโจน ต.บ้านเพชร และ ต.ธาตุทอง
(NTC ชุมแพ ส่ง)

(9) อ.คอนสาร

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.คอนสาร ต.ดงกลาง ต.โนนคูณ ต.ห้วยยาง ต.ทุ่งนาเลา
และ ต.ดงบัง (NTC ชุมแพ ส่ง)
(10) อ.แก้งคร้อ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.แก้งคร้อ ต.หนองขาม ต.ช่องสามหมอ และ ต.หนองไผ่
(NTC ชุมแพ ส่ง)

และ(11) อ.เกษตรสมบรูณ์

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.บ้านเป้า
(NTC ชุมแพ ส่ง)
จันทร์ -เสาร์
09 9012 1105
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองขอนแก่น
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.แดงน้อย ต.แดงใหญ่ และ ต.บ้านทุ่ม
(ม.ขอนแก่น ราคาเริ่มต้น 120 บาท)

(2) อ.บ้านฝาง
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – เสาร์
08 8319 0164
(หน่วยรถ)

288 หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ 0 4346 5564
แฟกซ์ 0 4346 5623
มือถือ 08 6234 8593
Line ID : ntckhonkaen

(1.1) อ.เมืองขอนแก่น
ต.ท่าพระ ต.สำราญ ต.โนนท่อน ต.โคกสี และ ต.ดอนหัน (NTC มหาสารคามส่ง)
(3) อ.น้ำพอง

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.น้ำพอง ต.หนองกุง ต.กุดน้ำใส ต.ม่วงหวาน ต.วังชัย และ ต.สะอาด (NTC มหาสารคามส่ง)
(4) อ.บ้านแฮด

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.บ้านแฮด และ ต.โนนสมบรูณ์ (NTC มหาสารคามส่ง)
(5) อ.บ้านไผ่

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.บ้านไผ่ ต.หัวหนอง และ ต.เมืองเพีย
(NTC มหาสารคามส่ง)

(6) อ.โนนศิลา

ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลโนนศิลา
(NTC มหาสารคามส่ง)

(7) อ.พล

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ลอมคอม ต.โนนข่า ต.เพ็กใหญ่ และ ต.โจดหนองแก
(NTC มหาสารคามส่ง)

(8) อ.พระยืน

ให้บริการในเขตเทศบาล (NTC มหาสารคามส่ง)
(9) อ.หนองสองห้อง

ให้บริการในเขตเทศบาล (NTC มหาสารคามส่ง)
(10) อ.แวงน้อย

ให้บริการในเขตเทศบาล (NTC มหาสารคามส่ง)
(11) อ.แวงใหญ่

ให้บริการในเขตเทศบาล (NTC มหาสารคามส่ง)
(12) อ.ชนบท

ให้บริการในเขตเทศบาล (NTC มหาสารคามส่ง)
(13) อ.มัญจาคีรี

ให้บริการในเขตเทศบาล (NTC มหาสารคามส่ง)
(14) อ.โคกโพธิ์ไชย

ให้บริการในเขตเทศบาล (NTC มหาสารคามส่ง)

(15) อ.หนองเรือ

ให้บริการในเขตเทศบาล และตำบลโนนทัน ต.บ้านถ้ำแข้ และ ต.บ้านศิลา (NTC ชุมแพ ส่ง)
(16) อ.ภูเวียง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (NTC ชุมแพ ส่ง)
(17) อ.สีชมพู

ให้บริการในเขตเทศบาล ต.ศรีสุข และ ต.วังเพิ่ม
(NTC ชุมแพ ส่ง)
อังคาร-อาทิตย์
08 3147 2836
(หน่วยรถ )
08 8749 5407
(อำเภอที่ 8-14)

และ(18) อ.ภูผาม่าน
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (NTC ชุมแพ ส่ง)
อังคาร พฤหัส และเสาร์
09 9012 1105
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.ชุมแพ
ให้บริการในเขตเทศบาล และ มีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ไชยสอ ต.หนองไผ่ และต.โนนหัน
จันทร์ – เสาร์
09 9012 1105 และ 09 8243 5002
(หน่วยรถ)

157/3 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130
โทรศัพท์ -
แฟกซ์ -
มือถือ 08 7224 6154
Line ID : -

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองมหาสารคาม
ให้บริการในเขตเทศบาล (ม.เทคโนโลยีมหาสารคาม ราคาเริ่มต้น 150 บาท)
(2) อ.โกสุมพิสัย

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.เขื่อน ต.ตำบลแพง ต.หนองบอน ต.หัวขวาง ต.แก้งแก และ ต.เขวาไร่
(3) อ.กันทรวิชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.เขวาใหญ่ ต.โคกพระ ต.ขามเรียง และ ต.ท่าขอนยาง
จันทร์ – อาทิตย์
083-1472836
(หน่วยรถ)

202 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ 0 4371 2704
แฟกซ์ -
มือถือ 08 7224 6154
Line ID : -

(4) อ.เชียงยืน
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.โพนทอง ต.เสือเฒ่า และ ต.กู่ทอง
(5) อ.วาปีประทุม

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.โคกสีทองหลาง ต.ดงใหญ่ และ ต.หนองแสง
(6) อ.กุดรัง

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.กุดรัง และ ต.โพธิ์
(7) อ.บรบือ

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ยาง
และ(8) อ.แกดำ

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
อังคาร – อาทิตย์
083-1472836
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองกาฬสินธุ์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์-อาทิตย์
084-5140908
(หน่วยรถ)

202 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ 043-712704
แฟกซ์ -
มือถือ 087-2246154
Line ID : -

(2) อ.ยางตลาด
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.อุ่มเม่า และ ต.หัวนาคำ
(3) อ.สหัสขันธ์

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.สหัสขันธ์ ต.โนนบุรี และ ต.ภูสิงห์
(4) อ.สมเด็จ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.สมเด็จ และ ต.ศรีสมเด็จ
(5) อ.กมลาไสย

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.กมลาไสย ต.หนองแปน และ ต.โคกสมบรูณ์
(6) อ.ร่องคำ

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ร่องคำ
และ(7) อ.ฆ้องชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์-อาทิตย์
084-5140908
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองร้อยเอ็ด ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น จันทร์ – อาทิตย์
083-1472836
(หน่วยรถ)

1/19 ถนนบ้านท่านคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000 โทรศัพท์ 043-512783
แฟกซ์ -
มือถือ 081-055- 8393
Line ID : -

(2) อ.ศรีสมเด็จ
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ศรีสมเด็จ ต.โพธิ์สัย และ ต.หนองแวงควง
(3) อ.จตุรพักตรพิมาน
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.หัวช้าง ต.น้ำใส ต.ดงแดง ต.โคกล่าม ต.ดงกลาง
และ ต.เมืองหงส์
(4) อ.เมืองสรวง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.เมืองสรวง และ ต.กกกุง
(5) อ.สุวรรณภูมิ
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.สระคู ต.ดอกไม้ และ ต.หัวโทน
(6) อ.ทุ่งเขาหลวง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ทุ่งเขาหลวง ต.เทอดไทย และ ต.มะบ้า
(7) อ.เสลภูมิ
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ขวัญเมือง ต.กลาง ต.หนองหลาง ต.ขวาว และ
ต.เกาะแก้ว
(8) อ.โพนทอง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.สระแก้ว ต.แวง ต.โนนชัย ต.อุ่มเม่า ต.นาอุดม
และ ต.สว่าง
(9) อ.ธวัชบุรี
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.ธวัชบุรี ต.หนองพอก ต.ธงธานี ต.อุ่มเม้า ต.ไพศาล ต.มะอึ ต.นิเวศน์ ต.ราชธานี และ ต.หนองไผ่
(10) อ.เกษตรวิสัย
ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.เกษตรวิสัย
(11) อ.จังหาร
ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.จังหาร
และ(12) อ.อาจสามารถ
ให้บริการในเขตเทศบาล ต.อาจสามารถ ต.หนองขาม ต.โพนเมือง ต.โหรา และ ต.บ้านดู่
อังคาร – อาทิตย์
083-1472836
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองอุดรธานี
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(ต.นาข่า และ ต.เชียงพิณ รับเอง NTC อุดรธานี)
จันทร์ – เสาร์
08 9623 5891
(หน่วยรถ)

4/5 ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 4 (สนามม้า) ถนนนิตโย ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ 0 4292 0771
แฟกซ์ 0 4292 0771
มือถือ 08 9623 5891
Line ID : ntc-udonthani

(1.1) อ.เมืองอุดรธานี
ต.โนนสูง และ ต.หนองไผ่
จันทร์ กับ พฤหัสบดี
08 0187 9972
(หน่วยรถ)

(2) อ.หนองหาน
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (NTC สกลนคร ส่ง)
จันทร์ – เสาร์
08 9623 5891
(หน่วยรถ)

(3) อ.บ้านดุง (NTC บึงกาฬ ส่ง)
4.อำเภอทุ่งฝน
(NTC บึงกาฬ ส่ง)
จันทร์ – เสาร์
08 9623 5891
(หน่วยรถ)

และ (4) อ.หนองวัวซอ
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.หมากหญ้า ต.โนนทัน และ ต.นิคมสงเคราะห์
เฉพาะ ถนนอุดร-เลย (NTC หนองบัวลำภู ส่ง)
อังคาร– อาทิตย์
08 9623 5891
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองหนองบัวลำภู
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.นากลาง
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น

(3) อ.นาวัง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น

และ(4) อ.ศรีบุญเรือง

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.ยางหล่อ ต.เนินสูงเปลือย ต.เมืองใหม่ และ ต.หันนางาม
จันทร์ – เสาร์
08 0187 9972
(หน่วยรถ)

4/5-7 ซอยรุ่งเรือง (สนามม้า) ถนนนิตโย ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ 0 4292 0771
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9623 5891
Line ID : ntc-udonthani

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองเลย
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.เอราวัณ
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.วังสะพุง
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
09 3328 9608
(หน่วยรถ)

582 หมู่ที่ 1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000
โทรศัพท์ 0 4281 5391
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9711 4993
Line ID : ntc loei

และ(4) อ.เชียงคาน
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.เชียงคาน ต.ธาตุ และ ต.นาซ่าว (บ้านนาบอน)
(1.1) อ.เมืองเลย
ต.นาแขม ต.ศรีสองรัก และ ต.นาอ้อ
อาทิตย์ และพฤหัสบดี
09 3328 9608
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองหนองคาย
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(มข.วิทยาเขตหนองคาย ราคาเริ่มต้น 150 บาท)

(2) อ.โพนพิสัย
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (NTC บึงกาฬ ส่ง)
(3) อ.รัตนวาปี

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (NTC บึงกาฬ ส่ง)
(4) อ.เฝ้าไร่

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (NTC บึงกาฬ ส่ง)
จันทร์ – เสาร์
08 1263 3690 และ 08 0007 4423
(หน่วยรถ)

238 หมู่ที่ 3 ถนนมีชัย ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
โทรศัพท์ 0 4246 7160
แฟกซ์ 0 4241 3235
มือถือ 08 1263 3690
Line ID : ntc nongkhai


(1.1) อ.เมืองหนองคาย

ต.บ้านเดื่อ ต.หาดคำ ต.ปะโค และ ต.เวียงคุก
และ(5) อ.ท่าบ่อ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.บ้านเดื่อ ต.หนองนาง ต.บ้านถ่อน ต.กองนาง ต.โพนสา และ ต.น้ำโมง
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 1263 3690 และ 08 0007 4423
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองบึงกาฬ ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.พรเจริญ
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.ศรีวิไล
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.บึงโขงหลวง
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.เซกา
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(6) อ.โซ่พิสัย
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.ปากคาด
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
09 5460 3565
(หน่วยรถ)

128/2 หมู่ที่ 10 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000
โทรศัพท์ 0 4249 2926
แฟกซ์ -
มือถือ 08 5456 6428
Line ID : -

และ(8) อ.บุ้งคล้า ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น จันทร์ พุธ และศุกร์
09 5460 3565
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองสกลนคร
ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.ดงมะไฟ
(2) อ.สว่างแดนดิน
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.พังโคน
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.วานรนิวาส
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.กุสุมาลย์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(6) อ.พรรณนานิคม
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.อากาศอำนวย
ให้บริการในเขตเทศบาล
จันทร์ – เสาร์
08 6636 8063
(หน่วยรถ)

227 หมู่ที่ 4 ถนนนาคำ-นาเวง บ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ 0 4274 3192
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9569 5773
Line ID : -

(8) อ.คำตากล้า (9) อ.เจริญศิลป์ และ(10) อ.บ้านม่วง ให้บริการในเขตเทศบาล (NTC บึงกาฬส่ง) จันทร์-เสาร์
09 5460 3565
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองนครพนม ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.โพนสวรรค์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.ท่าอุเทน
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
08 8515 9782
(หน่วยรถ)

227 หมู่ที่ 4 ถนนนาคำ-นาเวง บ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ 0 4274 3192
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9569 5773
Line ID : -

(4) อ.ศรีสงคราม ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.นาหว้า
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(6) อ.นาแก
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.เรณูนคร
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(8) อ.ธาตุพนม
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 8515 9782
(หน่วยรถ)

และ(9) อ.บ้านแพง ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(NTC บึงกาฬส่ง)
จันทร์-เสาร์
09 5460 3565
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองสุรินทร์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
08 9280 6037
(หน่วยรถ)

30 ถนนพิชิตณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์ 0 4451 9095
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1173 2655
Line ID : ntc_surin

และ(2) อ.ปราสาท
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 9280 6037
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองบุรีรัมย์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.กระสัง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ – เสาร์
08 1600 9324
(หน่วยรถ)

30 ถนนพิชิตณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์ 0 4451 9095
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1173 2655
Line ID : ntc_surin

(3) อ.นางรอง
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(4) อ.ประโคนชัย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์ พุธ และศุกร์
08 1600 9324
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองศรีสะเกษ
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.วังหิน

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.ขุขันธ์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(4) อ.ขุณหาญ

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.กันทรลักษ์

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.จานใหญ่
(6) อ.ศรีรัตน์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.พยุห์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(8) อ.อุทุมพรพิสัย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(9) อ.ราษีไศล

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(10) อ.ไพรบึง ติดถนนโชคชัย-เดชอุดม หมายเลข 24

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
อังคาร – อาทิตย์
08 8041 1135
(หน่วยรถ)

90/22-23 หมู่ที่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 0 4563 4095
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1725 0379
Line ID : ntc_sisaket(11) อ.ห้วยทับทัน

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(12) อ.กันทรารมย์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(13) อ.ปรางกู่

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(14) อ.เบญจลักษ์

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(15) อ.ยางชุมน้อย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์
09 4394 3053
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองยโสธร ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.คำเขื่อนแก้ว
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(3) อ.ค้อวัง
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
อังคาร – อาทิตย์
08 1579 9536
(หน่วยรถ)

90/22-23 หมู่ที่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 0 4563 4095
แฟกซ์ -
มือถือ 08 1725 0379
Line ID : ntc_sisaket

และ(4) อ.เลิงนกทา
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (NTC อำนาจเจริญ ส่ง)
อังคาร -อาทิตย์
08 7436 9933
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองอุบลราชธานี
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ตำบลในเมือง ตำบลอุบล ตำบลขามใหญ่ ตำบลแจระแม
ตำบลไร่น้อย และตำบลปทุม
(2) อ.วารินชำราบ

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ตำบลวารินชำราบ ตำบลโนนผึ้ง ตำบลธาตุ
และตำบลศรีไค (ม.อุบล ราคาเริ่มต้น 120 บาท)
จันทร์-เสาร์
09 3321 9834
(หน่วยรถ)

80/422 หมู่ที่ 23 หมู่บ้านการเคหะอุบลฯ ถนนเลี่ยงเมืองอุบล-ตระการ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ 0 4531 7153
แฟกซ์ 0 4531 7154
มือถือ 08 1878 1156
Line ID : ntc-ubonratchathani

(3) อ.เดชอุดม
ให้บริการในเขตเทศบาล และเทศบาลตำบลนาส่วง
จันทร์ และพฤหัสบดี
09 321 9836
(หน่วยรถ)

(4) อ.สว่างวีระวงศ์
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(5) อ.พิบูลมังสาหาร

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
อังคาร และศุกร์
09 321 9836
(หน่วยรถ)


(6) อ.เหล่าเสือโก้ก

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(7) อ.ตระการพืชผล

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
พุธ และเสาร์
09 321 9836
(หน่วยรถ)

และ(8) อ.ม่วงสามสิบ
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น (NTC อำนาจเจริญ ส่ง)
อังคาร -อาทิตย์
08 7436 9933
(หน่วยรถ)

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองมุกดาหาร
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(2) อ.นิคมคำสร้อย

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
จันทร์-อาทิตย์
08 7436 9922
(หน่วยรถ)

1/4 ซอยพลธิราช ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
โทรศัพท์ 0 4263 1197
แฟกซ์ -
มือถือ 08 0421 5634
Line ID : ntc_mukdahan

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองอำนาจ
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
(2) อ.เสนางคนิคม

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(3) อ.ลืออำนาจ

เฉพาะลูกค้าที่อยู่เส้น ถนนชยางกรู
อังคาร-อาทิตย์
08 7436 9933
(หน่วยรถ)

1/4 ซอยพลธิราช ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
โทรศัพท์ 0 4263 1197
แฟกซ์ -
มือถือ 08 0421 5634
Line ID : ntc_mukdahan

ภาคตะวันออก

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองชลบุรี
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ห้วยกะปิ ต.เสม็ด ต.บ้านปึก ต.อ่างศิลา ต.บางทราย ต.บางปลาสร้อย ต.มะขามหย่ง ต.บ้านโขด ต.บ้านสวน ต.หนองข้างคอก ต.หนองรี ต.หนองไม้แดง ต.คลองตำหรุ ต.นาป่า ต.ดอนหัวฬ่อ ต.แสนสุข ต.เหมือง
และ ต.สำนักบก (ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรมฯ)
(2) อ.ศรีราชา

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.บางพระ ต.ศรีราชา ต.สุรศักดิ์ ต.หนองขาม ต.ทุ่งสุขลา ต.บึง และ ต.บ่อวิน
(3) อ.พานทอง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.พานทอง ต.บ้านเก่า ต.หนองตำลึง และ ต.มาบโป่ง (ยกเว้น การท่าเรือ และ บริษัทไทยออยล์)
(4) อ.พนัสนิคม
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.พนัสนิคม ต.กุฎโง้ง ต.บ้านช้าง และ ต.นามะตู
และ(5) อ.บ้านบึง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.บ้านบึง ต.หนองซ้ำซาก ต.หนองซาก และ ต.มาบไผ่
จันทร์ – เสาร์
09 2696 7149
(หน่วยรถ)

43/3 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ซอยโรงโม่ ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
โทรศัพท์ 0 3828 4624
แฟกซ์ -
มือถือ 09 2696 7149
Line ID : ntc_chonburi1

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.บางละมุง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.บางละมุง ต.นาเกลือ ต.หนองปลาไหล ต.หนองปรือ ต.เขาไม้แก้ว ต.ตะเคียนเตี้ย ต.ห้วยใหญ่ และ ต.โป่ง
(2) เมืองพัทยา
ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(3) อ.สัตหีบ
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.นาจอมเทียน ต.บางเสร่ ต.พลูตาหลวง และ ต.แสมสาร
จันทร์-เสาร์
09 2713 4107 และ
09 2707 9606
(หน่วยรถ)

54/43 หมู่ที่ 6 ถนนเลียบทางรถไฟ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
(สำนักงานเยื้องกับสถานีรถไฟพัทยา)
โทรศัพท์ 0 3841 0253
แฟกซ์ -
มือถือ 08 3376 6056
Line ID : ntcpattaya

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองระยอง
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.ห้วยโป่ง และ ต.มาบตาพุด ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรมฯ (สนามบินอู่ตะเภา NTC บางละมุง ส่ง)
(2) อ.บ้านฉาง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น
และ(3) อ.ปลวกแดง

ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้ ต.แม่น้ำคู้ ต.ตาสิทธิ์ ต.มาบยางพร ต.ละหาร
และ ต.หนองไร่ (NTC บางละมุง ส่ง)
จันทร์-เสาร์
08 8531 5511และ
08 5287 9860
(หน่วยรถ)

55/44 ถนนสายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ 0 3894 8047
แฟกซ์ -
มือถือ 08 0565 6500
Line ID : ntc-rayong

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองจันทบุรี
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.วัดใหม่ ต.ตลาด ต.ท่าช้าง และ ต.พลับพลา
(2) อ.แหลมสิงห์

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.พลิ้ว
(3) อ.ขลุง

ให้บริการในเขตเทศบาล เท่านั้น

(4) อ.ท่าใหม่ และ(5)อ.มะขาม
(รับเองที่ NTC จันทบุรี เท่านั้น)
จันทร์-เสาร์
08 1723 1860
(หน่วยรถ)

3/120 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านรัตนะ ซอยเอไอเอ ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ 0 3930 2948
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9244 5760
Line ID : -

พื้นที่ให้บริการ วันที่จัดส่ง ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์
(1) อ.เมืองตราด
ให้บริการในเขตเทศบาล และมีพื้นที่ให้บริการ ดังนี้
ต.วังกระแจะ ต.บางพระ และ ต.หนองเสม็ด
(2) อ.เขาสมิง

ให้บริการในเขตเทศบาล และ ต.แสนตุ้ง
และ(3) อ.เกาะช้าง
(ส่งต่อบริษัทเกาะช้างขนส่ง)
จันทร์-เสาร์
09 4001 8084
(หน่วยรถ)

3/120 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านรัตนะ ซอยเอไอเอ ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
โทรศัพท์ 0 3930 2948
แฟกซ์ -
มือถือ 08 9244 5760
Line ID : -

*** SLA อาจมีการเปลี่ยนแปลง (สามารถสอบถามได้จากศูนย์ประจำจังหวัดนั้นๆ)