งานบริการ รับ – ส่ง พัสดุด่วน

บริษัท เอ็นทีซี รับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ด่วน มีความชำนาญด้านการขนส่ง มากกว่า 20 ปี  เน้นการให้บริการขนส่งที่รวดเร็ว นำสินค้าถึงมือผู้รับภายในวันเดียว รับประกันความเสียหายเต็มมูลค้าสินค้าขนส่งสินค้า บริการขนส่งด้วยรถตู้คอนเทรนเนอร์ มิดชิดปลอดภัย ไม่ใช้รถร่วม รถทุกคันเป็นของบริษัทฯ บริการสุภาพ รวดเร็ว ราคาที่สมเหตุสมผล และคำนึงถึงต้นทุนของลูกค้าเป็นหลัก

ขั้นตอนการทำงาน (Working Process )

1461640764892
1. ลูกค้า / Supplier ส่งสินค้า ที่สำนักงาน
2. แผนกเช็คเกอร์รับสินค้าและตรวจรับสินค้า
3. แผนกเสมียน ตรวจสอบรายการสินค้า บันทึกข้อมูล บิลใบเสร็จให้ลูกค้า และรับชำระเงิน
4. แผนกจัดเรียงสินค้า จัดเตรียมและวางแผนการขนส่ง
5. ส่งสินค้าให้ลูกค้าปลายทาง