** เอ็นทีซี รับส่งพัสดุด่วนภายใน 1 วัน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐาน **

NTC อวยพรสงกรานต์ 2018

https://www.youtube.com/watch?v=YtuH9Y23GB4